Admitere liceu 2016. Astăzi are loc prima repartizare computerizată

ADMITERE LICEU 2016. Absolvenții de gimnaziu care au promovat Evaluarea Națională află astăzi la ce licee au fost admiși, în urma repartizării computerizate, informează LIBERTATEA.
Anul acesta, Evaluarea Națională a fost promovată de 75,10% dintre candidați, iar 253 dintre elevi au promovat examenele cu media 10.
Admiterea la liceu se face fără examen, pe baza mediei obținute de elevi la Evaluarea Națională. Media de admitere se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere (pentru absolvenţii din promoţiilor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 şi 2016). Media generală la Evaluarea Naţională se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la probele incluse în Evaluarea Naţională. Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a şi media de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Astăzi are loc prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, urmând ca mâine să fie afișate în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti. Tot mâine, fiecare liceu afișează lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate. În perioada 21-29 iulie, elevii admiși vor depune înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.
Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă mai au două șanse. A doua etapă a repartizării computerizate începe miercuri, 20 iulie.
Calendarul admiterii la liceu 2016. A doua etapă
20 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
21-22 iulie 2016 Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
23 iulie 2016 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
20-25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
25 iulie 2016 Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
20-26 iulie 2016 Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
27 iulie 2016 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
28 iulie 2016 Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
28 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământ liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
28 -29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care au fost repartizaţi candidaţii din etapa a doua
29 iulie 2016 Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
1-4 august 2016 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate
Calendarul admiterii la liceu 2016. A treia etapă
1 august 2016 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
29 august 2016 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
30-31 august 2016 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2016 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
5 septembrie 2016 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării