AEP lansează campania de recrutare a experților electorali

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat lansarea campaniei de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
Pentru a face parte din Corpul experților electorali o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenia română; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă drept de vot; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției; să nu facă parte dintr-un partid politic; să fi absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu; să nu fie urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP.
Admiterea în Corpul experților electorali se face prin examen pentru persoanele care: nu au mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia; au fost excluse din Corpul experților electorali cu mai mult de trei ani înaintea datei examenului; s-au retras din Corpul experților electorali cu mai mult de un an înaintea datei examenului.
Examenul de admitere urmărește evaluarea următoarelor competențe: cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia; planificarea operațiunilor electorale din secția de votare; consemnarea rezultatelor votării.
Examenul de admitere se desfășoară în scris, fiind organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia. Alternativ, se poate opta pentru un examen în sistem online.
Programarea online și examenul în acest sistem vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie.
În luna iulie a fost promulgată Legea privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP. Una dintre noutățile actului normativ o reprezintă înființarea Corpului experților electorali.
''Este vorba despre o bază de date ce cuprinde persoanele care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de Autoritatea Electorală Permanentă. Admiterea în corpul experților electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de AEP'', preciza AEP la momentul respectiv.