Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate va avea 41 de structuri teritoriale (minister)

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) va avea 41 de structuri teritoriale care vor fi organizate la nivel de servicii fără personalitate juridică, scopul acestora fiind administrarea ariilor naturale protejate, a anunţat Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă, transmis AGERPRES.
Decizia a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 31 octombrie 2018, printr-o Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului.
"Până în acest an, România era singura ţară din Europa care îşi administra ariile protejate prin intermediul unor entităţi neguvernamentale şi nu aşa cum este normal, printr-o autoritate a statului. Prin înfiinţarea structurilor teritoriale ale ANANP vom pune practic ordine în acest sistem şi ne vom asigura că statul român, prin instituţiile sale, îşi asumă aplicarea unitară a legislaţiei de mediu pe întreg teritoriul României. Astfel vor dispărea toate sincopele, cazurile de proiecte blocate, de avize eliberate cu întârziere, de avize neconforme cu legislaţia în vigoare, sau de interpretări excesive şi neunitare ale legislaţiei", a afirmat Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului.
Potrivit ministerului de resort, de la data înfiinţării structurilor teritoriale ale ANANP, atribuţiile custozilor ariilor naturale protejate vor fi preluate de către acestea. Noile structuri teritoriale din cadrul Agenţiei vor avea atribuţii şi în ceea ce priveşte refacerea a peste 2.000 de hectare de ecosisteme degradate şi îmbunătăţirea stadiului de conservare a 60.000 de hectare de teren aflat în arii naturale protejate, în acest scop existând linii de finanţare din fonduri europene prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).
"Pentru atingerea acestor obiective, structurile teritoriale vor avea capacitatea administrativă de elaborare şi management al proiectelor şi vor încheia parteneriate cu alte autorităţi, instituţii şi ONG-uri, astfel încât administrarea ariilor naturale protejate să fie cât mai eficientă", se arată în comunicatul citat.
În prezent, în România, există 1.572 de arii naturale protejate (peste 23% din suprafaţa ţării), din care 1.066 de arii naturale protejate ce necesită custodie. Ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare sunt atribuite în custodie unui număr de 142 de entităţi pentru 260 de custodii (ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii de învăţământ, cercetare etc.).