Alegeri parlamentare 11 dec. 2016. Q&A Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate

Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate
 
 1. Cum votez prin corespondenţă?
Răspuns: Poşta Română va transmite cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral cu opțiunea exercitării votului prin corespondenţă, cu confirmare de primire, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, următoarele documente necesare votării:
 • Un plic exterior autoadresat;
 • Un plic interior;
 • Un autocolant cu menţiunea „votat”;
 • Certificatul de alegător;
 • Buletinul de vot prin corespondenţă;
 • Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv TERMENUL în care alegătorul trebuie să depună la poştă opţiunea de vot exprimată.
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/2016.11.11_instructiuni_vot_prin_corespondenta.pdf
Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare  votării NU poate vota la acel scrutin în cadrul unei secţii de votare!
 
 1. Cât costă să trimit plicul cu buletinul de vot dacă optez pentru votul prin corespondenţă?
Răspuns: Nu vă costă nimic.Cheltuielile privind transmiterea materialelor necesare votului prin corespondență de către alegători sunt suportate de autoritățile române și nu de către alegători.
Astfel, după exercitarea votului, plicul exterior sigilat (conținând plicul interior cu buletinul de vot) poate fi depus la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală spre a fi transmis biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.
Doar în cazul în care optați să depuneți plicul printr-un operator de curierat (ex. curierat rapid etc.),cheltuielile privind trimiterea plicul revin în sarcina dvs.
 1. Ce se întâmplă în cazul în care nu am primit documentele necesare votării prin corespondență sau acestea au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile mie? Îmi mai pot exercita dreptul la vot?
Răspuns:Alegătorul care s-a înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondenţă trebuie să comunice de îndată Autorității Electorale Permanente dacă documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență au fost pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile lui sau dacă acestea nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării. Alegătorul aflat în această situație își va putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.
 1. Dacă m-am înscris în Registrul electoral cu opțiunea votului prin corespondență și am confirmat primirea materialelor de vot însă mă răzgândesc și doresc să votez la secție, este posibil?
Răspuns: NU, alegătorul care s-a înscris în Registrul electoral cu opțiunea votului prin corespondență și a confirmat primirea materialelor necesare votării prin corespondență NU își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul unei secții de votare, ci poate vota doar prin corespondență.
 1. Pot trimite buletinul de vot în cazul votului prin corespondență prin intermediul ambasadei /consulatului?
Răspuns: NU, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu pot prelua și transmite buletinul de vot autorităților române în numele alegătorului.
 1. Dacă am domiciliul în România şi mă aflu ca turist în străinătate, la momentul votului, îmi pot exercita dreptul la vot?
Răspuns: Nu, potrivit legii, la alegerile parlamentare pot să voteze în străinătate doar cetăţenii români cu DOMICILIUL sau cu REŞEDINŢA în străinătate.
Notă: Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile.
 1. Dacă am domiciliul în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România pot vota?
Răspuns: NU, potrivit legii, cetăţenii cu DOMICILIUL în străinătate votează la secţiile de votare din străinătate.
 1. Dacă am reşedinţa în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România pot vota?
Răspuns: Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate care s-au înscris în Registrul electoral cu adresa de REȘEDINȚĂ din străinătate și care în ziua votării se află în România NU pot vota la secţiile de votare din ţară.
Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate și DOMICILIUL în România, care NU s-au înscris în Registrul electoral cu adresa de reședință din străinătate și care în ziua votării se află în România pot vota la secţiile de votare unde sunt arondaţi în România.
 
 1. Îmi pot exercita dreptul la vot chiar dacă actele de identitate românești sunt expirate?
Răspuns: NU, actele de identitate românești trebuie să fie valabile în ziua votării.
 1. Se poate vota pe baza titlului de călătorie?
Răspuns: NU.
 1. Dacă am domiciliul în România şi mă aflu ca turist în străinătate, la momentul votului, îmi pot exercita dreptul la vot?
Răspuns: Nu, potrivit legii, la alegerile parlamentare pot să voteze în străinătate doar cetăţenii români cu DOMICILIUL sau cu REŞEDINŢA în străinătate.
Notă: Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile.
 1. Care sunt actele de identitate românești pe baza cărora pot vota la alegerile parlamentare din 2016?
Răspuns: Cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării :
 • paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
 • paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
 • paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.
Cetăţenii români cu REŞEDINŢA în străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării[1]:
 • cartea de identitate;
 • cartea electronică de identitate;
 • cartea de identitate provizorie;
 • buletinul de identitate;
 • paşaportul diplomatic;
 • paşaportul diplomatic electronic;
 • paşaportul de serviciu;
 • paşaportul de serviciu electronic;
 • paşaportul simplu;
 • paşaportul simplu electronic;
 • paşaportul simplu temporar.
Acestea trebuie însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei.
 1. Care este orarul secţiilor de votare?
Răspuns: Votarea începe la ora 7.00, ora locală, şi se desfăşoară până la ora 21.00, ora locală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 1. Se poate vota dacă la ora închiderii mai sunt cetăţeni în secţia de votare?
Răspuns: DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se votează  pot să-şi exercite dreptul de vot.
 1. Câte secţii de votare sunt organizate în străinătate ?
La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 2016 vor fi organizate 417 secții de votare.
 1. Cine poate vota în străinătate?
Răspuns:  Doar cetăţenii români care fac dovada DOMICILIULUI sau a REŞEDINŢEI în străinătate îşi pot exercita dreptul la vot în străinătate.
 1. Cum pot afla care este cea mai apropiată secţie de votare?
Răspuns: Consultaţi harta interactivă a secţiilor de votare disponibilă pe site-ul http://www.mae.ro/parlamentare-2016.
 1. Cum se poate evita votul multiplu?
Răspuns: Pentru a preîntâmpina votul multiplu, în toate secțiile de votare, actele de identitate ale fiecărui alegător vor fi verificate prin scanare, anterior votării, de către un operator de calculator.
 1. Se poate vota prin urna mobilă?
Răspuns:Secţiile de votare din străinătate nu vor avea şi nu vor utiliza urne speciale mobile.
 1. Dacă am domiciliul sau reşedinţa în străinătate (ex. Spania) şi în ziua votului mă aflu în alt stat decât statul de reşedinţă, tot în străinătate (ex. Italia) pot vota?
Răspuns: DA, puteţi vota la secţiile de votare organizate în statul în care vă aflaţi în ziua votului, altul decât cel în care aveţi domiciliul sau reşedinţa în străinătate, făcând dovada reşedinţei în străinătate din statul unde au reşedinţa. Excepție este situația în care v-ați înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență și ați confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot în acest mod.
[1]Art. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015
Informează CONSULATUL ROMÂNIEI la Castellón de la Plana, Spania