Camera Deputaţilor: Instituţiile de spectacole, concerte de importanţă naţională vor putea trece în subordinea Ministerului Culturii

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede acordarea statutului de "instituţie publică de importanţă naţională" instituţiilor de spectacole sau concerte care îndeplinesc mai multe criterii, stabilind că acestea vor putea trece în subordinea şi finanţarea Ministerului Culturii, prin hotărâre de Guvern, informeazã AGERPRES.
Proiectul de lege, iniţiat de deputatul PNL Bogdan Gheorghiu, ministru al Culturii, modifică şi completează Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, în sensul stabilirii criteriilor necesare pentru acordarea statutului de "instituţie publică de importanţă naţională" instituţiilor de spectacole sau concerte.
"Instituţiile de spectacole sau concerte care au avut un rol istoric în afirmarea identităţilor culturale naţionale sau ale minorităţilor naţionale sau au contribuit prin artele spectacolului, la apariţia şi consolidarea culturii naţionale după înfăptuirea Marii Uniri din 1918 şi păstrează, cultivă, dezvoltă şi prezintă într-o măsură deosebită, memoria evenimentelor şi a personalităţilor care au contribuit la făurirea unităţii naţionale şi a statului modern român pot solicita recunoaşterea statutului de instituţie publică de importanţă naţională", prevede proiectul.
Statutul de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională se va stabili prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii, la solicitarea autorităţii în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte respectivă. Prin hotărâre a Guvernului se poate aproba schimbarea denumirii instituţiei de spectacole sau concerte de importanţă naţională.
De asemenea, "prin excepţie, statutul de instituţie publică de importanţă naţională poate fi acordat la cerere şi altor instituţii de spectacole sau concerte, dacă îndeplinesc condiţiile: a) este instituţie de spectacole de repertoriu sau instituţie de concerte; b) promovează valorile cultural artistice autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional; c) beneficiază de recunoaşterea activităţii artistice a instituţiei pe plan naţional şi internaţional, conform criteriilor stabilite prin ordin al ministrului culturii; d) are parteneriate cu instituţii de învăţământ preuniversitare şi universitare din ţară şi din străinătate; e) promovează diversitatea culturală; f) are un portofoliu de producţii artistice amplu şi realizează în fiecare stagiune un număr minim de premiere; g) are participări anuale la turnee naţionale şi internaţionale; h) a obţinut premii pentru producţiile artistice ale instituţiei în cadrul festivalurilor şi concursurilor naţionale şi internaţionale; i) are rezultate în atragerea publicului şi creşterea vizibilităţii instituţiei în domeniul artelor spectacolului; j) realizează venituri extrabugetare în plafonul sau procentul stabilit anual prin ordin al ministrului culturii; k) utilizează mijloace diverse pentru realizarea şi promovarea activităţii instituţiei în mediul on-line", mai prevede proiectul.
Potrivit actului normativ, statutul de instituţie de spectacole sau concerte de importanţă naţională se va acorda cu avizul Comisiei Naţionale a Artelor Spectacolului. Normele şi procedura de acordare a acestui statut vor fi elaborate de Ministerul Culturii.
Comisia Naţională a Artelor Spectacolului va fi înfiinţată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii şi va fi un organism de specialitate cu rol consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii, componenţa, organizarea şi funcţionarea acesteia fiind aprobată prin ordin al ministrului culturii.
Deputaţii au mai decis ca "instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă naţională, cu avizul autorităţii din subordinea căreia funcţionează, pot trece în subordinea şi finanţarea Ministerului Culturii, prin hotărâre de Guvern".
Instituţiile de spectacole sau concerte care au dobândit statutul de instituţie publică de importanţă naţională anterior intrării în vigoare a prezentei legi, păstrează acest statut şi după caz, denumirea de instituţie publică de importanţă naţională, mai prevede proiectul.
Camera Deputaţilor este for decizional.
Sursa: www.agerpres.ro