Cameră: Modificarea Codului penal – ‘conflictul de interese’ se înlocuiește cu ‘folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane’

Camera Deputaților a adoptat, marți, cu 187 voturi pentru, 71 împotrivă, 6 abțineri, proiectul de modificare a Codului penal, înlocuind ''conflictul de interese'' cu sintagma ''folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane'', informează AGERPRES.
Potrivit amendamentelor adoptate, titlul articolului 301 din Codul penal se transformă din "conflict de interese" în "folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane''.
Articolul modificat în comisie prevede că "fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, se pedepsește cu închisoarea de la unu la cinci ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de 3 ani".
În legea în vigoare, articolul 301 prevede că ''fapta funcționarului public, care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică''.
Potrivit unui alt amendament adoptat, aceste prevederi nu se aplică în cazul în care actul sau decizia se referă la emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative, la exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.
O altă modificare adoptată de comisie este la articolul 308. ''Dispozițiile art. 289 — 292, art. 295, art. 297 — 300 și art. 304 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice'', prevede articolul 308 modificat de deputați.
Camera Deputaților este for decizional în legătură cu proiectul de lege pentru modificarea art. 301 și art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.