Comisia de Etică în cazul plagiatului Liei Olguța Vasilescu: A preluat identic sau aproape identic formulări din lucrări care nu îi aparţin

Comisia de Etică a Universităţii din Bucureşti a făcut public marţi referatul de expertiză privind suspiciunea de plagiat şi alte abateri de la normele academice în cazul lucrării de doctorat a Olguţei Vasilescu, din care reiese că primarul Craiovei 'a preluat identic sau aproape identic formulări din lucrări care nu îi aparţin, fără a indica, prin utilizarea ghilimelelor, faptul că nu sunt formulările sale'.
Raportul prezintă o analiză a tezei de doctorat 'Contribuţia lui Vilfredo Pareto la dezvoltarea sociologiei moderne' elaborată de Lia Olguţa Vasilescu sub conducerea prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, în ceea ce priveşte normele de bună practică de autorat ştiinţific în lucrările academice.
Potrivit raportului publicat pe site-ul Universităţii Bucureşti, există în lucrarea de doctorat a Olguţei Vasilescu 'conţinuturi problematice în ceea ce priveşte raportarea la normele de bună practică în autoratul ştiinţific' printre care propoziţii, între ghilimele, fără informaţii complete privind sursa de provenienţă - pot lipsi una sau mai multe din următoarele informaţii: autor, lucrare, pagină; propoziţii ale căror formulări aparţin autoarei şi care conţin descrieri ale unor evenimente istorice sau ale unor persoane la care autoarea nu a avut acces direct care nu sunt însoţite de sursele de unde au fost preluate; expuneri ale unor idei (definiţii, teorii) atribuite unor autori cunoscuţi, menţionaţi în text (nu numai Vilfredo Pareto), care nu sunt însoţite de sursele de unde au fost preluate, dar la bibliografie apar lucrări despre care se poate presupune că reprezintă sursele respective; formulări preluate identic sau aproape identic de autoare din lucrări care nu îi aparţin, fără a indica, prin utilizarea ghilimelelor, faptul că nu sunt formulările sale.
În referatul amintit s-au mai constatat şi alte abateri de la regulile de redactare ale unei teze de doctorat cu relevanţă pentru identificarea conţinuturilor originale ale lucrării şi, implicit, a contribuţiei autoarei. Printre acestea se numără faptul că 'bibliografia nu permite identificarea lucrărilor consultate de autoare în vederea redactării lucrării', că 'lipsesc de la bibliografie, dar apar menţionaţi în text împreună cu idei şi citate pe care le-ar fi înaintat în format scris sau în comunicări orale mai mulţi autori', că 'formatul bibliografiei este inconsistentă, informaţii lipsă, lucrări trecute de mai multe ori'.
'Din lucrare lipsesc unele capitole şi subcapitole menite a evidenţia elementele de noutate pe care autoarea îşi propune să le introducă prin intermediul tezei. Lipsesc din introducere: prezentarea generală a lucrării, motivaţia alegerii temei, obiectivele lucrării. Lipsesc concluziile. Practicile de atribuire a surselor ideilor care alcătuiesc conţinutul tezei nu permit discriminarea contribuţiei autoarei la subiectul tratat şi nici verificarea afirmaţiilor pe care ea le atribuie altor surse', se mai arată în acest referat.