Guvern: 500 de milioane de lei, alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri europene

Guvernul a aprobat, joi, prin hotărâre, alocarea temporară a sumei de 500 de milioane lei, echivalentul în euro, pentru asigurarea necesarului de finanțare, pentru luna iunie, a programelor operaționale sectoriale Creșterea Competitivității Economice și Dezvoltarea Resurselor Umane.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, preluat de AGERPRES, fondurile provin din privatizare și vor fi repartizate astfel: 300 de milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și 200 de milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Aceste sume vor asigura necesarul de finanțare a Autorităților de management pentru luna iunie, în vederea efectuării plăților pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari.
"Măsura vine în sprijinul nevoii de asigurare a necesarului de fonduri la nivelul autorității de certificare și plată/Autorităților de management pentru efectuarea plăților în conturile beneficiarilor, în scopul implementării programelor operaționale", se precizează în comunicat.
Sumele alocate temporar autorităților de management vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 septembrie.