Guvern: Cheltuielile pentru Cercetare, Dezvoltare, Inovare vor crește până la 1% din PIB până în 2020

Țintele Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020 (SNCDI 2020), potrivit modificărilor aprobate printr-o Hotărâre în ședința de luni a Guvernului, au fost fixate în spiritul convergenței României cu media UE, astfel încât, până în 2020, cheltuielile publice pentru CDI vor crește treptat până la 1% din PIB.
Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, preluat de AGERPRES, modificările actualizează Strategia națională CDI în conformitate cu programul de guvernare și cu evoluțiile recente din știință.
"Astfel, în contextul corelării cu politicile europene de coeziune, SNCDI 2020 vizează conectarea la noile priorități ale științei și tehnologiei din UE, prevăzute în strategia Europa 2020, respectiv în inițiativa Europa — O Uniune a inovării, precum și în principalul instrument de implementare — programul Orizont 2020. (...) Țintele strategiei au fost fixate în spiritul convergenței României cu media UE: până în 2020, cheltuielile publice pentru CDI vor crește treptat până la 1% din PIB, la care se adaugă facilitățile fiscale — ajutorul indirect — pentru firmele private și măsurile de stimulare a investiției private în cercetare în scopul realizării țintei asumate de 1% din PIB", precizează sursa citată.
Guvernul evidențiază că modificările aduse SNCDI 2020 prin hotărârea aprobată luni au în vedere, în principal, o mai bună reprezentare a domeniului energiei nucleare, sector important pentru activitatea de cercetare din România, și contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute în documentele care au stat la baza strategiei naționale de dezvoltare.
Astfel, unele din noile prevederi ale SNCDI se referă la includerea în Pilonul 3. Leadership regional la frontiera științei și în tehnologie: străpungeri în domenii strategice a proiectului ALFRED, infrastructura dedicată reactorilor rapizi răciți cu plumb de generație IV.
O altă prevedere este cea legată de corelarea sinergică a politicilor CDI cu a altor sectoare și anume a domeniului energetic, cu prioritate a domeniului energeticii nucleare, prin recunoașterea efectivă a statutului prioritar de promotor real al dezvoltării economice și sociale, asigurării unui mixt energetic diversificat, indică sursa citată.
Totodată, s-a decis includerea în SNCDI, ca priorități, a consolidării integrării în spațiul european de cercetare inclusiv prin susținerea participării organizațiilor de cercetare și a centrelor universitare în structuri specializate, rețele tematice sau platforme tehnologice europene de interes pentru România.
De asemenea, s-a avut în vedere promovarea și susținerea componentei de cercetare în parteneriatele strategice ale României, sprijinirea participării la proiectele din cadrul Orizont 2020, cât și din programul EURATOM, susținerea participării la activitățile organismelor sau inițiativelor internaționale (CERN, ESA, AIEA, NEA etc.) care presupun afilierea sau acorduri de cooperare științifică, pe bază de planuri integrate de participare, asigurarea suportului științific și tehnologic în domeniul securității nucleare, în cadrul unor cooperări de tip Practical Arrangements/Capacity Building cu AIEA, Viena.
O altă componentă a SNCDI, se arată în comunicat, va pune accent pe dezvoltarea și susținerea cooperării științifice și tehnologice în baza Parteneriatului strategic cu SUA.
De asemenea, informează Guvernul, se evidențiază Planul strategic european pentru tehnologii energetice (SET Plan), ceea ce va permite o creștere a gradului de utilizare a fondurilor europene pentru obiectivele de cercetare și dezvoltare tehnologică din acest sector.
Nu în ultimul rând, se propune corelarea cu o serie de strategii adoptate sau care sunt necesare să fie aprobate în viitor, astfel: Strategia energetică, Strategia națională pentru securitatea nucleară, Strategii regionale de specializare inteligentă, documente care au incluse obiective de cercetare.