Guvern: MFP mandatat să negocieze cu BEI un contract de finanțare de un miliard de euro

Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum prin care ministrul Finanțelor Publice primește mandat de negociere a contractului de un miliard de euro dintre România și Banca Europeană de Investiții, în vederea finanțării parțiale a contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Locală.
Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, suma va fi folosită pentru accelerarea realizării proiectelor din sectorul de apă, apă uzată și canalizare, în vederea conformării la obligațiile pe care România și le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv obligații privind calitatea apei și accesul populației la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare.
"Elementele care fac obiectul negocierii sunt atât de natură financiară (durata și numărul de tranșe în care se va trage împrumutul, plan de finanțare), cât și de natură tehnică (atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice legate de implementare, clarificări în privința alocării proiectelor, autorizațiile de mediu sau administrarea rețelelor de un operator autorizat)", mai menționează Guvernul.
Poziția părții române are în vedere obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale.
Mandatul și, ulterior, raportul negocierilor vor fi supuse aprobării Guvernului și președintelui.
Memorandumul cu tema ''Acordul de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Investiții în valoare de până la un miliard de euro, în vederea finanțării parțiale a contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Locală'' a fost adoptat în ședința Guvernului din septembrie 2015. În baza acestuia, partea română a transmis BEI acceptul privind aprobarea împrumutului de către Consiliul Director al Băncii.
PNDL este finanțat în proporție de peste 80% de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, restul fiind acoperit de la bugetele locale. Selectarea proiectelor cuprinse în program, disponibilizarea către beneficiari a sumelor alocate anual de la bugetul de stat și monitorizarea stadiului fizic și financiar sunt realizate de MDRAP, prin direcțiile sale de specialitate, mai precizează Executivul.