Guvern: Prioritățile noastre converg cu recomandările propuse de Comisia Europeană

Prioritățile Guvernului României converg cu recomandările propuse miercuri de Comisia Europeană, în pachetul referitor la Semestrul European 2016, se afirmă într-un comunicat transmis AGERPRES, miercuri seara, de către Biroul de Presă al Guvernului.
"Programul Național de Reformă și Programul de Convergență prezentate de România, cuprind măsuri de răspuns la aceste provocări, aliniate cu programul de guvernare și prioritățile strategice asumate la nivel guvernamental", se afirmă în comunicat.
Potrivit sursei citate, Comisia Europeană a publicat, la 18 mai 2016, pachetul referitor la Semestrul European 2016 care include propunerile de recomandări specifice de țară adresate statelor membre UE, inclusiv României. Comisia Europeană a adresat României, în acest an, un set de patru recomandări. Acestea se bazează pe Raportul de Țară publicat de Comisia Europeană în februarie 2016 și pe răspunsul oferit de România în aprilie 2016 prin intermediul Programului Național de Reformă și a Programului de Convergență.
De asemenea, potrivit comunicatului Guvernului, "Comisia Europeană confirmă, în textul de prezentare a recomandărilor, o serie de progrese realizate de România precum îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii, propunerea unui plan integrat anti-sărăcie, susținerea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, îmbunătățirea accesului la sistemul de sănătate pentru pensionarii cu venituri mici și persoanele din comunitățile izolate, creșterea transparenței și a eficienței administrației publice sau adoptarea legii privind guvernanța corporativă".
Recomandările specifice făcute României de Comisia Europeană vizează politica fiscal-bugetară, stabilitatea financiară, politica socială și ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, administrația publică și infrastructura. Acestea sunt orientate către domeniile în care se impune în continuare luarea de măsuri destinate asigurării stabilității fiscal-bugetare, creșterii competitivității economice, a atractivității pentru investiții sau ocupării forței de muncă, evidențiază comunicatul menționat.
"Guvernul României va participa la reuniunile ministeriale ale Uniunii Europene destinate finalizării și adoptării, de către Consiliul UE, a recomandărilor specifice de țară. În cea de-a doua jumătate a anului, în procesul național de punere în aplicare a recomandărilor, monitorizarea implementării va fi realizată pe baza unui plan de acțiune și a unor rapoarte periodice de progres", mai afirmă sursa citată.
Prezentarea de către Comisia Europeană, în fiecare an, de propuneri de recomandări specifice de țară face parte din procesul Semestrului European, un instrument de coordonare a politicilor economice și a reformelor structurale în UE. Acesta are scopul să orienteze acțiunea statelor membre în sensul implementării anumitor reforme la nivel național în următoarele 12 — 18 luni și să sprijine atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare stat membru vor fi discutate la nivel ministerial în luna iunie în cadrul Consiliului UE, vor fi andosate politic la reuniunea Consiliului European din iunie 2016 și apoi adoptate formal în luna iulie 2016.