Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României

Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de Lege privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României pentru următoarele două decenii, una dintre prioritățile pe care și le-a asumat pentru anul 2016, informează un comunicat al Executivului transmis AGERPRES.
Prin Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) "România policentrică 2035. Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni", Guvernul propune ca dezvoltarea să fie concentrată pe asigurarea unui teritoriu funcțional și administrat eficient, astfel încât să fie asigurate condiții atractive de viață și locuire. De asemenea, se are în vedere creșterea rolului și importanței țării noastre în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei. Totodată, strategia vizează creșterea accesibilității către zonele dezvoltate din centrul Europei și valorificarea poziției geografice a teritoriului național și deschiderea la Marea Neagră, pentru o repoziționare a țării noastre ca actor-cheie în circuitele economice între spațiul european vestic și spațiul estic.
Strategia urmărește dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene.
Pe termen scurt (3 ani), strategia a identificat, ca acțiuni prioritare, printre altele, negocierea și semnarea documentelor tehnice și politice necesare racordării României la rețelele paneuropene de transport de energie, revizuirea Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) — secțiunea Rețeaua de localități, dezvoltarea a minimum 100 de comune poli rurali în afara ariilor de polarizare a centrelor urbane, adoptarea Strategiei locuirii, aprobarea metodologiei de regenerare urbană, realizarea de hărți de risc pentru toate tipurile de risc, pe întreg teritoriul României și elaborarea de planuri de prevenție, pregătire și intervenție, revizuirea metodologiei privind conținutul cadru al documentațiilor de amenajare a teritoriului și al planurilor de urbanism, stabilirea mecanismului instituțional de cooperare pentru implementarea Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Pe termen mediu (7 ani), ca acțiuni prioritare, sunt prevăzute: elaborarea de strategii instituționale pentru toate zonele transfrontaliere, realizarea a cel puțin 10 proiecte investiționale cu relevanță SUERD finanțate din cadrul programelor operaționale, realizarea a cel puțin două noi sisteme de traversare peste Dunăre și a altor două peste Prut, realizarea a minimum 4 trasee de variante de ocolire, creșterea lungimii digurilor construite (inclusiv pe Dunăre) și asigurarea captării apei în bazine de refugiu, realizarea în minimum 10 orașe reședință de județ, a infrastructurii destinate folosirii bicicletelor, dar și a unei magistrale de biciclete pe cursul Dunării până la Marea Neagră, piste de bicicletă în zonele naturale și legături cu zonele de patrimoniu cultural și centrele urbane și rurale, realizarea de strategii pentru zonele urbane funcționale, creșterea ponderii locuințelor din mediul urban și din mediul rural racordate la rețele edilitare de apă/canal și la stații de epurare a apelor uzate, realizarea a cel puțin 5 sisteme de servicii publice integrate transfrontalier, din care cel puțin 2 servicii medicale, constituirea a cel puțin 4 zone metropolitane competitive la nivel european, rețea metropolitană de transport public pentru principalele zone metropolitane, asigurarea accesului echitabil al locuitorilor la servicii de interes general și realizarea sistemului cadastral românesc.
Pe termen lung (mai mult de 10 ani), Guvernul are în vedere realizarea a 2 autostrăzi complete, care să traverseze țara nord-sud și est-vest, realizarea a 2 autostrăzi la exteriorul Carpaților, realizarea unui pod nou peste Tisa (la Sighetu Marmației), realizarea a cel puțin unei autostrăzi de legătură între Moldova și Transilvania, realizarea a cel puțin o trecere de cale ferată de viteză sporită peste Carpații Orientali, realizarea a minimum 5 platforme intermodale de transport, asigurarea navigabilității pe Dunăre pe tot parcursul anului, realizarea a minimum 5 sisteme de infrastructură de transport între orașele cu potențial de pol transfrontalier, modernizarea rețelei de transport feroviar, modernizarea rețelei de transport rutier, transformarea Bucureștiului într-un pol competitiv la nivel european, proiecte de investiții pentru creșterea stocului de locuințe sociale la nivel de unitate administrativă, reabilitarea a 10 centre istorice și realizarea de lucrări de împădurire.
Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, sub coordonarea premierului.