Guvernul a decis reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Guvernul a decis, azi, reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).
Una dintre modificări vizează organizarea şi funcţionarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, care "va funcţiona ca organ fiscal cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea preşedintelui ANAF, măsură recomandată, printre altele, şi de către Fondul Monetar Internaţional, în raportul întocmit în luna august 2015".
"Prin ordin al preşedintelui ANAF, vor fi stabilite organizarea şi funcţionarea acestei direcţii şi va fi numit directorul general care va conduce această structură", anunţă Guvernul.
Actul normativ mai prevede organizarea şi funcţionarea în cadrul aparatului propriu al ANAF a Direcţiei de executare silită cazuri speciale, precum şi a structurilor teritoriale subordonate organelor fiscale "cu atribuţii în coordonarea şi monitorizarea modalităţilor de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute de lege, precum şi a aplicării măsurilor asigurătorii".
O altă măsură are în vedere reorganizarea şi consolidarea Direcţiei verificări fiscale, care gestionează programul de creştere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari. Această structură va fi reorganizată la nivel de direcţie generală, sub denumirea Direcţia generală control venituri persoane fizice.
Sursa citată mai anunţă că s-a stabilit, de asemenea, suplimentarea cu 1.000 a numărului total de posturi alocat instituţiei, măsura fiind justificată, în principal, de creşterea volumului activităţii de executare silită, motiv pentru care se constituie şi noua Direcţie de executare silită cazuri speciale în cadrul ANAF.
"Ocuparea posturilor suplimentare se va realiza etapizat, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate de ordonatorul principal de credite. Urmare a acestei decizii, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF şi unităţile subordonate va fi de 27.949, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor", mai informează Guvernul.