Guvernul a modificat Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii Revoluției din 1989

Guvernul a modificat în ultima ședință din acest an Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din 1989, în sensul în care beneficiază de recunoștința statului român numai persoanele care au avut un rol determinant în victoria Revoluției din 1989.
Astfel, Guvernul a introdus titlul de "Luptător cu rol determinant" pentru care este nevoie de obținerea unui nou certificat de revoluționar acordat celor care, "în perioada 14-22 decembrie 1989, au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției din 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și aparat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului".
Persoanelor care dețin în prezent titlul de "Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite" li se vor elibera noi certificate pentru obținerea titlului de "Luptător cu Rol Determinant", dacă îndeplinesc condițiile stabilite de lege și au avizul unei comisii parlamentare. Această comisie va înainta, ulterior, șefului statului propunerile de atribuire a acestui titlu.
Cererile pentru acordarea titlului de "Luptător cu Rol Determinant" se vor depune în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial de marți.