Guvernul face precizări cu privire la acordarea ajutoarelor sociale

Guvernul este preocupat de sprijinirea familiei și de asigurarea unui echilibru în acordarea ajutoarelor sociale, se arată pe pagina de Facebook a instituției, preluat de AGERPRES, context în care se fac precizări legate de acest tip de asistență socială.
''Cetățenii cu venituri reduse ne întreabă cum pot beneficia de ajutor pentru susținerea familiei, care sunt condițiile de acordare și în baza cărui act normativ pot solicita acest sprijin", explică Guvernul demersul său.
Potrivit Executivului, de acest ajutor financiar pot beneficia familiile fără venituri sau cu venituri reduse și o situație materială precară, care au în creștere și îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani și care locuiesc împreună cu părinții.
"Sunteți eligibili pentru acest tip de asistență socială dacă îndepliniți anumite condiții care se referă la situația familială (componența familiei și statutul social al fiecărui membru) și situația materială a familiei. Pentru a primi alocația de îngrijire a familiei trebuie să întocmiți un dosar pe care îl depuneți la direcția de asistență socială din primăria unde domiciliați. Dosarul trebuie să cuprindă o cerere și declarație tip, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile acesteia și, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere care se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliază sau își are reședința familia", potrivit sursei citate.
Executivul precizează că la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.
"Venitul mediu lunar/membru de familie, până la care se acordă alocația pentru susținerea familiei, este de 530 lei. De asemenea, dacă familia deține în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de folosință bunuri care depășesc nivelul celor prevăzute în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social (...) nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei. Baza legală pentru acordarea acestui sprijin financiar este reprezentată de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei republicată", mai spune Guvernul.