Guvernul schimbă criteriile de selecţie pentru beneficiarii de granturi, astfel încât să se încadreze mai multe firme

Guvernul urmăreşte modificarea criteriilor de selecţie pentru acordarea granturilor către IMM-uri, astfel încât mai multe firme să poată beneficia de aceşti bani, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă postat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, preluat de AGERPRES.
Astfel, se introduc noi domenii de activitate, noi coduri CAEN şi vor fi modificate criteriile de selecţie.
"Etapa de înscriere în cadrul măsurii doi - granturi pentru capital de lucru - s-a încheiat în data de 28 octombrie 2020. În cadrul măsurii menţionate au fost depuse un număr de 22.226 de aplicaţii, cu o valoare totală de 630 milioane de euro, în conformitate cu solicitările depuse la administratorul de schemă de ajutor de stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Prin amendamentele aprobate prin Legea nr. 220/2020, precum lărgirea categoriei de beneficiari, introducerea de noi domenii de activitate, de noi coduri CAEN, se aduc modificări de fond ale schemei de ajutor de stat aprobate prin decizia Decizia C(2020) 4286 din 27 august 2020", potrivit notei de fundamentare.
Aceste modificări ale schemei de ajutor de stat vizează categoriile de beneficiari eligibili precum şi criteriile de eligibilitate şi pot fi puse în aplicare numai după notificarea acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei noi decizii de autorizare, explică iniţiatorii proiectului.
De asemenea, pentru beneficiarii ajutorului de stat sub formă de microgranturi, care au fost înfiinţaţi în anul 2019, cu cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, se impune flexibilizarea condiţiilor de acordare, conform solicitărilor depuse la administratorul de schemă de ajutor de stat, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. Totodată, în vederea aceleiaşi flexibilizări, se impune introducerea posibilităţii relocării între tipurile de măsuri în funcţie de nevoile IMM-urilor şi în condiţiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, în limita alocărilor cu această destinaţie din POC şi facilitatea de finanţare REACT-EU.
"Pentru menţinerea pe piaţă a întreprinderilor care au fost înfiinţate în cursul anului 2019 şi care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 5.000 euro, deci care au în general o rată mare de eşec în piaţă şi în particular o mai mare incertitudine de supravieţuire în acest context economic decât întreprinderile care au o activitate mai îndelungată propunem şi finanţarea acestora prin modificarea prevederilor de la art. 6 lit. b). Pentru un IMM înfiinţat în anul 2019 cu cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, valoarea micrograntului se calculează prin înmulţirea numărului de luni de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro", se precizează în nota explicativă.
Luând în considerare numărul mare de solicitări pentru granturi de capital de lucru (22.226), coroborat cu analiza Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri cu privire la necesitatea suplimentării fondurilor pentru sprijinul întreprinderilor, se propune modificarea articolului 11 alineatul (4), în sensul că, pentru aplicaţiile de finanţare depuse până în data de 28 octombrie 2020, fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 1.067.095.588 euro, din care 765.000.000 euro fonduri externe nerambursabile şi 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare de 160.064.338 euro de la beneficiari. Guvernul propune introducerea unui nou alineat cu următorul cuprins: "Bugetele celor 3 tipuri de granturi sunt indicative şi pot suferi modificări în funcţie de nevoile IMM-urilor în condiţiile încadrării în alocarea totală a măsurilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, deoarece sumele care nu au fost utilizate pentru unele acţiuni să se poată transfera către acţiunile unde există proiecte depuse peste bugetul alocat iniţial".
Rezultatele acestor măsuri vor avea ca efect menţinerea în activitate a PFA sprijinite, microîntreprinderilor şi IMM-urilor, implicit a locurilor de muncă furnizate de acestea pe perioada în care se manifestă efectele răspândirii COVID - 19, arată iniţiatorii.
Prin numărul mare de persoane angajate în sectorul microîntreprinderilor şi IMM-urilor, corelat cu diversitatea de produse/servicii oferite, menţinerea funcţională a segmentului IMM-urilor reprezintă o cerinţă fundamentală pentru traversarea perioadei de influenţă a virusului SARS-CoV-2, precum şi revenirea economică rapidă.
"Granturile nerambursabile vor ajunge în scurt timp la beneficiari. Pentru că am primit numeroase întrebări în ultimele zile despre aceste granturi, vă anunţ că noi, la Ministerul Economiei, alături de colegii de la Ministerul Fondurilor Europene, am lucrat să facem modificările necesare pentru a suplimenta suma pentru cei care au aplicat pentru granturile pentru capital de lucru şi să modificăm condiţiile pentru a redeschide înscrierea pentru măsura 1 - microgranturi", a scris, pe Facebook, ministrul Economiei, Virgil Popescu.
Sursa: www.agerpres.ro