IGPR: 536 de permise pentru deţinerea şi folosirea armelor, anulate

Poliţia Română, prin structurile de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, a anulat dreptul de deţinere, respectiv port şi folosire al armelor în 536 de cazuri de la începutul anului.
Conform unui comunicat de presă al IGPR, preluat de AGERPRES, peste 200 de amenzi au fost date celor care nu au respectat condiţiile privind regimul armelor şi muniţiilor sau vânătorii, iar dosare penale au fost întocmite în urma constatării a 860 de infracţiuni.
Pentru combaterea faptelor de braconaj şi a deţinerii ilegale a armelor au fost organizate şi efectuate 772 de acţiuni, printre care şi verificări privind îndeplinirii condiţiilor de păstrare a armelor, arată IGPR.
Au fost depistate 860 de infracţiuni şi indisponibilizate, în vederea confiscării, 143 de arme.
În urma abaterilor constatate, poliţiştii au aplicat 242 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproape 170.000 de lei.
Poliţia Română, prin structurile de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, notifică titularii permiselor de armă cu privire la aspecte ce ţin de valabilitatea permisului de armă, prin scrisoare cu confirmare de primire, scrisoare recomandată, poştă electronică, telefonic, încheindu-se în acest sens un proces-verbal sau prin verificări acasă.
IGPR reaminteşte că, la data de 29 ianuarie, în Monitorul Oficial, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi Anexa la hotărâre, act ce a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2018.
Prin acest act normativ au fost aduse unele modificări:
* Persoanele fizice sau juridice nu au voie să deţină sau să folosească armele de foc lungi, letale, a căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce depăşeşte 10.000 Jouli.
* Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu ţeavă lungă, în activităţi de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu excepţia societăţilor specializate de pază.
* Cine împrumută arma de vânătoare unei persoane autorizate are obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare, să informeze poliţia. În caz contrar, riscă o amendă între 501 şi 1.000 lei.
* Depunerea permisului de vânătoare, în original şi în copie, este obligatorie, în vederea autorizării pentru procurarea armelor letale de vânătoare, în cazul în care se solicită acordarea dreptului de deţinere, precum şi a carnetului de membru vânător, în original şi în copie, în cazul se solicită acordarea dreptului de port şi folosire a acestor arme.
* Armele letale şi muniţiile acestora trebuie păstrate, la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.
* Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi, la cerere, să transporte şi să folosească armele deţinute în colecţie în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu.
* Durata pregătirii teoretice şi practice în cadrul cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor este de 80 de ore. Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului de instructor în poligonul de tragere este de 720 de ore.
* Certificatul de absolvire îşi pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deţinere sau port şi folosire a armelor, cu anumite excepţii.
* În situaţia în care la data expirării valabilităţii permiselor de armă, titularul care are suspendat dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor, este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării acestei măsuri, să depună la organul de poliţie competent documentele necesare prelungirii valabilităţii permiselor de armă.
* De asemenea, noua normă mai prevede unele schimbări în ceea ce priveşte atestatul de instructor sau călătoria cu arme în străinătate sau introducerea armelor în ţară.