Iohannis: În prezent situaţia de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre este caracterizată de volatilitate

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că, în prezent, situaţia de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre este caracterizată de volatilitate şi este marcată de existenţa potenţialului de conflict, tendinţe care vor persista, probabil, pe termen scurt şi mediu, informeazã AGERPRES.
"În ultimii ani, acţiunile unor entităţi şi factori non-statali asupra mediului de securitate au conferit noţiunilor de securitate naţională şi globală două noi atribute, de complexitate şi interdependenţă. În plus, caracterul transnaţional al multor ameninţări la adresa securităţii impun cooperarea statelor riverane din zona Mării Negre. În prezent, situaţia de securitate din Regiunea Extinsă a Mării Negre este caracterizată de volatilitate şi este marcată de existenţa potenţialului de conflict, tendinţe care vor persista, probabil, pe termen scurt şi mediu. Peisajul geostrategic regional este influenţat şi de o serie de ameninţări şi provocări actuale, precum terorismul internaţional, războiul hibrid, (...), conflictele îngheţate, criza migraţiei, agresiunile cibernetice şi comunicaţionale. Într-un astfel de context complex şi dinamic, este cu atât mai importantă utilizarea tuturor căilor de comunicare internaţională, inclusiv a parteneriatelor academice, dezbaterilor libere, cooperării, transparenţei şi a dialogului. Statele din Regiunea Mării Negre au nevoie de toate aceste instrumente pentru a-şi promova sustenabil interesele care le unesc şi pentru a-şi contura o viziune comună cu privire la un climat de securitate stabil şi predictibil, deschis progresului şi democraţiei participative", subliniază Iohannis în mesajul transmis, luni, cu ocazia deschiderii ediţiei 2018 a programului "Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil".
Mesajul preşedintelui a fost citit de Mihai Şomordolea, consilier de stat în Departamentul Securităţii Naţionale şi secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
"Nicio ţară nu are puterea şi resursele de a soluţiona singură complexele probleme cu care se confruntă lumea contemporană. De aceea, soluţia contracarării riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii globale, europene, ca şi a celei din regiunea Mării Negre constă în intensificarea cooperării internaţionale, având drept bază respectarea normelor dreptului internaţional. Principalele elemente care conturează profilul strategic al României stabilesc premisele unei cooperări regionale intensificate şi constau în contribuţiile ţării noastre în domeniul securităţii, în cadrul formatelor de cooperare la care participăm, în demersurile de consolidare a propriilor capabilităţi, precum şi în asumarea unui rol constructiv, de liant la nivel regional şi european. În acelaşi timp, amplificarea dimensiunii economice a colaborării regionale poate aduce beneficii ţărilor din regiune, precum şi altor state interesate. Marea Neagră reprezintă acum, la fel ca şi în trecut, o punte importantă de legătură între Europa, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, cu posibilitatea valorificării Dunării drept coridor de tranzit către Europa Centrală, regiunea Mării Baltice şi spre Marea Mediterană", mai arată Iohannis.
În final, şeful statului îşi exprimă susţinerea faţă de eforturile de promovare a parteneriatelor şi a iniţiativelor regionale dedicate identificării şi abordării eficiente a provocărilor de securitate cu care se confruntă regiunea Mării Negre, având în vedere că statelor europene le revine rolul de a menţine echilibrul în acest areal.