Legea conform căreia tinerii dezavantajaţi se vor putea angaja în instituţiile publice locale, promulgată

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea privind integrarea în muncă în cadrul instituţiilor publice de la nivel local a tinerilor dezavantajaţi, a informat Administraţia Prezidenţială, prin intermediul unui comunicat de presă, preluat de AGERPRES.
Proiectul de lege, iniţiat de Guvern şi adoptat pe 27 iunie de către deputaţi, prevede că tinerii dezavantajaţi se vor putea angaja timp de 24 de luni în instituţiile publice de la nivel local, prin încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată.
Obiectivele actului normativ sunt: asigurarea integrării tinerilor dezavantajaţi pe piaţa muncii, prin crearea de oportunităţi de angajare pe perioadă determinată în instituţiile publice de la nivel local; consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă; dobândirea de experienţă şi vechime în muncă; stimularea incluziunii sociale; responsabilizarea comunităţii locale.
Conform legii, sunt vizaţi tinerii cu vârsta între 16 şi 26 ani, care nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni şi care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta; au cel puţin un copil în întreţinere; s-au aflat sau se află în evidenţa serviciului de probaţiune; se află în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate.
Procedura de recrutare şi încadrare a tinerilor dezavantajaţi va cuprinde următoarele etape: selecţia dosarelor; interviul; proba practică, după caz.
Tânărul dezavantajat va putea fi angajat pe orice post declarat vacant de angajator, cu respectarea cerinţelor specifice/generale fiecărui post. Angajatorul va fi obligat să aloce tinerilor dezavantajaţi 5% din numărul posturilor existente şi bugetate pentru personalul contractual.
Anunţul privind declanşarea procedurii de recrutare în vederea încadrării tinerilor dezavantajaţi se afişează de către angajator într-un loc vizibil, la sediul său, pe prima pagină a site-ului instituţiei, precum şi pe pagina de internet www.posturi.gov.ro, în cadrul unei secţiuni speciale, creată de administratorii acestui site sub denumirea "Pasarela", cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru selecţia dosarelor.
Nerespectarea prevederilor actului normativ constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 250 - 1.500 de lei.