Legea insolvenței persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial în 26 iunie, intră în vigoare peste șase luni

Legea insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 26 iunie și intră în vigoare la șase luni de la publicare.
Excepție face articolul 92, care intră în vigoare la trei zile de la publicare. Acest articol reglementează înființarea comisiilor de insolvență, la nivel central și local, elaborarea normelor de aplicare a legii, stabilirea onorariilor pentru administratori și lichidatori, precum și alte proceduri pentru punerea în aplicare a actului normativ.
Legea se adresează persoanelor fizice de bună-credință, ale căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restanțele la furnizorii de utilități, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziția unui serviciu sau produs personal etc., și nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit.
În situația în care datornicul consideră că se află în insolvență (deoarece nu dispune de lichidități pentru plata datoriilor scadente — starea de insolvență poate fi luată în considerare dacă termenul de plată a datoriilor a fost depășit cu mai mult de 90 zile) dar situația financiară a acestuia nu este iremediabil compromisă, poate cere Comisiei de Insolvență deschiderea insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, care este o procedură administrativă și nu judiciară. În acest caz, cuantumul minim al datoriilor trebuie să totalizeze 15 salarii minime pe economie.
În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare se suspendă provizoriu executările silite începute, nu pentru mai mult de 3 luni, cu excepția situației în care instanța decide prelungirea acestei perioade, dacă astfel situația financiară a datornicului ar deveni iremediabil compromisă.
Durata de executare a planului este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 1 an.
Insolvența prin lichidare de active poate fi solicitată de către datornic, în mod direct, în cazul în care 'situația sa financiară este iremediabil compromisă'.
Legea prevede și o procedură simplificată pentru insolvența personală care poate fi accesată de o persoană fizică insolventă, dacă suma totală a datoriilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăribile și are peste vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă.
Reprezentanții practicienilor în insolvență de la Casa de Insolvență Transilvania (CITR) susțin că Legea are o serie de lacune ce vor îngreuna aplicarea ei, iar una dintre ele este constituirea unor Comisii de insolvență.
Potrivit sursei citate, Comisia de insolvență are o componență complexă, dar fără niciun reprezentat al creditorilor, și este învestită cu atribuții decizionale, de control și de supraveghere a actelor persoanei în insolvență ori ale administratorului procedurii, ceea ce va putea naște adevărate dificultăți în practică.
'O altă problemă pe care o ridică legea în forma sa actuală este încălcarea dreptului de liber acces la instanță. În unele cazuri, Comisia de insolvență acționează ca o instanță în sine, fără a da persoanei în insolvență posibilitatea de a contesta măsura la judecătorie', se mai precizează în comunicat.
Însă, în pofida deficiențelor actuale, legea aduce și o serie de beneficii pentru persoanele fizice, cel mai important fiind acela că acordă o a doua șansă datornicilor de bună credință, oferindu-le protecție în fața creditorilor, mai spus reprezentanții CITR. 'Executările silite vor fi suspendate, iar penalitățile nu vor mai putea fi calculate, timp în care persoana în cauză poate propune eșalonarea datoriilor pe baza unui plan de redresare și chiar un haircut al acestora, în anumite limite', a declarat Vasile Godîncă-Herlea, asociat coordonator CITR.
În plus, în cazul în care implementarea unui plan de redresare nu va fi posibilă, lichidarea activelor persoanei în insolvență se poate face în anumite limite. Legea încearcă astfel să împiedice aruncarea în stradă a rău-platnicilor de bună-credință.
CITR precizează, însă, că, deși îndelung așteptată și discutată, insolvența persoanelor fizice nu are în spate un studiu de impact care să poată estima numărul procedurilor ce vor fi deschise. În Franța, spre exemplu, de la introducerea legii insolvenței persoanelor fizice au fost deschise 700.000 de dosare, iar în Statele Unite ale Americii 1,3 milioane.