Liviu Pop, bilanţ la 6 luni: Extinderea educaţiei antreprenoriale, stimularea învăţământului dual şi noua lege a manualului

Extinderea educaţiei antreprenoriale, stimularea învăţământului dual şi noua lege a manualului se numără printre măsurile menţionate într-un scurt bilanţ la şase luni de mandat publicat de ministrul Educaţiei, Liviu Pop, informeazã AGERPRES.
Documentul, care poate fi consultat pe edu.ro, arată că din acest an şcolar elevii studiază elemente de educaţie antreprenorială în cadrul disciplinelor Educaţie Tehnologică (clasele V - VIII) şi Educaţie Economică (clasa a VIII-a) şi au devenit operaţionale Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti.
Pentru anul şcolar în curs, au fost realizate 106 clase de învăţământ dual iar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic a fost reorganizat, prin includerea domeniului educaţiei antreprenoriale, potrivit sursei citate.
"A fost semnat contractul de finanţare privind derularea proiectului strategic CRED - Curriculum relevant, educaţie de calitate pentru toţi, prin care se va revizui curriculumul pentru învăţământul primar şi gimnazial, se vor forma cadre didactice, se vor crea resurse educaţionale în sprijinul acestora ş.a. Bugetul proiectului este de 42 milioane de euro", conform bilanţului.
Liviu Pop arată că au fost alocate fonduri de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii privind construcţia sau reabilitarea de 500 de creşe, grădiniţe sau şcoli şi că au fost recepţionate 24 de unităţi de învăţământ cu clasele I - VIII (PRIS) şi 46 de grădiniţe (PRET).

Ministrul mai arată că manualele aferente claselor I-IV şi VI-XII au fost asigurate din stocurile existente şi prin completarea din retipăriri (iulie-august 2017). Este amintit faptul că pentru elevii claselor a V-a a fost distribuit 'Compendiul introductiv pentru gimnaziu', care a acoperit toate disciplinele de studiu până la tipărirea manualelor. Pe manuale.edu.ro au fost publicate în format electronic toate manualele pentru clasele I - IV.
Conform documentului, a fost aprobată noua Metodologie-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar.
"În perioada iunie - august 2017, au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori şi directori adjuncţi ai unităţilor de învăţământ preuniversitar. Au fost publicate un număr de 3.508 posturi vacante şi au fost înregistrate 3.442 de cereri de înscriere la concurs. Au promovat 1.972 de candidaţi şi au rămas neocupate 1.004 funcţii de director şi 532 funcţii de director adjunct" - se menţionează în document.
Ministrul Pop mai vorbeşte în bilanţul său despre pregătirea unui mecanism online de evaluare a lucrărilor scrise la examenele susţinute de elevi, cadre didactice şi candidaţi la cariera de profesor şi de dotarea Caselor Corpului Didactic cu echipamente în valoare de 2,1 milioane de euro.
'MEN va demara un proiect pilot în judeţul Buzău de digitalizare a învăţământului, prin care se va realiza dotarea cu tablete pentru uzul elevilor, laptopuri pentru profesori, videoproiectoare şi ecrane de proiecţie', anunţă Pop.
Creşterea gradului de calificare prin programul A doua şansă, a numărului de elevi care participă la cursul LCCR şi a numărului de lectorate în limba română, extinderea programului Masă caldă pentru elevi şi promovarea programului Şcoală după Şcoală, noua Lege a manualului, fiind reorganizată Editura Didactică şi Pedagogică, centralizarea investiţiilor pentru anii 2017 şi 2018 - sunt alte realizări menţionate în bilanţul ministrului Educaţiei, Liviu Pop.