MEN: Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi va continua

Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat va continua, prevede un proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, preluat de AGERPRES.
"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului 2019, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi - pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz", prevede proiectul.
Potrivit sursei citate, la cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice.
Totodată, pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor în cadrul Programului - pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
"În vederea aplicării prezentei Ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrative - teritoriale de care aparţin unităţile - pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta Ordonanţă de urgenţă", se mai arată în proiect.
De asemenea, actul mai prevede că la închiderea programului-pilot, la finalul anului 2019, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.
Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfăşurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unităţi de învăţământ decât cele 50.
În nota de fundamentare a proiectului se afirmă că programul - pilot se va desfăşura până la sfârşitul anului 2019, în perioada activităţii didactice, încă de la începutul anului şcolar 2018 - 2019.