Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Medicii și farmaciștii care doresc eliberarea unui Certificat de Conformitate nu mai trebuie să prezinte la Direcțiile de Sănătate Publică copii legalizate după documente, informează Ministerul Sănătății.
Astfel, pentru a fi recunoscute calificările româneşti în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, se vor depune copii nelegalizate ale următoarelor documente:
- Diploma de licenţă, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
- Foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după caz a diplomei de  medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
- Diplomă de bacalaureat;
- Carnet de rezident;
- Carte de muncă;
- Documentele de schimbare a numelui (ex.certificat de căsătorie etc.)
- Contract/contractele individuale de muncă/contractele de voluntariat şi sau/actele adiţionale ale acestora
La depunere, copiile nelegalizate vor fi însoţite obligatoriu de originale şi vor fi certificate sub semnătură de persoana desemnată din cadrul DSP să primească aceste dosare. După certificare, originale se restituie titularilor.
În cazul în care o persoană aduce totuși o copie legalizată după document, atunci instituţia administraţiei publice centrale este obligată să o accepte.
Solicitanţii au în continuare obligaţia de a depune celelalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate în formatul solicitat şi până în prezent.
În cazul solicitanţilor care prezintă documente emise de alte state membre ale UE sau state terţe ( ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie, etc.) acestea vor fi însoţite de traducerea în original în limba română.
Măsura intră în vigoare marți, 20 septembrie, și se înscrie în acțiunile Executivului României de simplificare și debirocratizare a interacțiunii cetățenilor cu administrația publică.