Peste jumătate de milion de români trebuie să-și depună până astăzi declarațiile la Fisc

Toate persoanele fizice din România care obțin venituri din activități independente și din străinătate, au termen limită 25 mai pentru depunerea declarației de venit pentru anul 2014.
Alături de aceste persoane fizice, 25 mai este data limită până la care se pot depune declarațiile privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit și formularele prin care poate fi donat un procent de 2% din impozitul pe venit către o organizație non-profit.
Anul trecut, 501.174 români și-au depus la administrația financiară declarația de venitul realizat în anul 2013, conform informațiilor transmise de ANAF la solicitarea EVZ.
Formularul 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”trebuie depus de către persoanele fizice care au obținut, anul trecut, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din activităţi independente, contracte de închiriere, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, vânzarea de acțiuni pe Bursă, vânzare-cumpărare de valută, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate, informează Fiscul.
Formularul 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” trebuie depusă de taote persoanele fizice române, cu domiciliul în România, dar și de către persoanele fizice străine rezidente la noi în 2014, care au realizat anul trecut venituri din străinătate, din desfăşurarea unor activități în străinătate, cum ar fi: profesii libere, activități comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură, silvicultură, dividende, dobânzi, premii, venituri din jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, transferul titlurilor de valoare, operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, alte venituri din investiții, venituri din pensii etc.
Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, venituri impozabile din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală.
Formularul 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” trebuie depus de către persoanele fizice care au obținul, anul trecut, venituri din salarii şi asimilate salariilor, care: fie au efectuat în 2014 cheltuieli pentru acordarea de burse private, fie aleg să doneze 2% din impozit pentru susținerea entităților nonprofit.
Formularele trebuie completate în două exemplare, dintre care unul se depune la administrația financiară, iar celălalt rămâne la contribuabil.
ANAF atenționează persoanele fizice obligat să depună formularele 200, 201 şi 221 că, dacă u fac acest lucru până la data de 25 mai 2015, inclusiv, vor plăti o amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.