Proiectul de lege privind pensiile militare de stat, adoptat de Senat

Plenul Senatului a adoptat luni proiectul de lege privind pensiile militare de stat, cu 120 de voturi pentru și 3 abțineri. Camera Deputaților are rol decizional în acest caz.
Proiectul de act normativ, inițiat de Guvern și susținut în plen de premierul interimar Gabriel Oprea, reglementează dreptul la pensii și alte drepturi sociale pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
Comisia de apărare și Comisia de muncă au amendat proiectul de lege, plenul însușindu-și raportul acestora.
Principala modificare a proiectului prevede că baza de calcul pentru stabilirea pensiilor militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizată la data deschiderii dreptului de pensie la alegerea persoanelor. Prin proiectul de lege se revine în principal la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare de stat — pensii de serviciu, pensii de invaliditate și pensii de urmaș.
Proiectul de act normativ instituie un sistem de pensii militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, stabilește faptul că plata pensiilor se face din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetul MApN, MAI și SRI. Sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuția aferentă lui; angajatul va plăti lunar o cotă de contribuție egală cu cota de contribuție individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat.
Potrivit amendamentului propus de senatorul PSD Șerban Nicolae, adoptat de Comisiile raportoare și de plen, începând cu anul 2021 cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflației, la care se adaugă 45% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.