Reprezentanţii CNAS au prezentat ministrului Sănătăţii mai multe propuneri de debirocratizare în sistemul medical

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au prezentat miercuri ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, mai multe propuneri de soluţionare a unor probleme semnalate de furnizorii de servicii medicale şi de pacienţi, în scopul debirocratizării şi optimizării activităţii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Potrivit unui comunicat al CNAS transmis miercuri AGERPRES, este în curs de finalizare un proiect de modificare a Legii 95/2006 care va redefini medicul prescriptor, în sensul că responsabilitatea prescrierii de medicamente compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a elaborat schema terapeutică, în cazul în care reţeta prescrisă respectă schema respectivă.
Totodată, vor fi revizuite şi protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1.301/500/2008, în sensul lărgirii accesului pacienţilor la tratamente, prin extinderea categoriilor de medici prescriptori pentru anumite medicamente.
"Prin modificările legislative menţionate se are în vedere şi reglementarea situaţiilor în care medicii de familie prescriu medicamente pe bază de scrisoare medicală pentru tratamente a căror iniţiere şi continuare intră în obligaţia medicilor din specialităţile clinice, conform protocoalelor terapeutice", arată sursa citată.
De asemenea, se va prevedea că modificările referitoare la calitatea/categoria de asigurat vor produce efecte de la data operării acestora în platforma informatică PIAS, (cu excepţia celor referitoare la naştere şi la deces), astfel încât prescripţiile şi serviciile medicale acordate pe baza informaţiilor din sistemul informatic să nu mai fie imputate furnizorilor.

Totodată, medicii nu vor mai transmite către sistemul informatic al Dosarului Electronic de Sănătate datele medicale ale pacienţilor care declară în scris că din motive de conştiinţă sau religioase nu doresc ca acestea să fie stocate.
"În proiectul contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în anul 2018 se introduc, de asemenea, o serie de prevederi de debirocratizare a activităţii furnizorilor de servicii medicale şi de creştere a accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii paraclinice finanţate de CNAS'', precizează sursa citată.
Astfel, se renunţă complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractare a serviciilor medicale şi se elimină obligaţia furnizorilor de a mai completa formulare tipizate pe hârtie în activitatea curentă, ceea ce în cazul medicilor va duce la creşterea timpului acordat efectiv consultării pacientului. Totodată, se renunţă la restricţia ca farmacia sau furnizorul de servicii paraclinice căruia i se adresează asiguratul să fie în contract cu aceeaşi casă de sănătate ca şi medicul care a eliberat reţeta sau biletul de trimitere, ceea ce înseamnă că reţetele şi biletele de trimitere la analize vor putea fi onorate de orice farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţării, se mai arată în comunicat.
O altă noutate va fi că, în cazul în care medicul de familie nu va reuşi să-şi găsească un înlocuitor pentru perioada plecării în vacanţă, pacienţii de pe lista lui se vor putea adresa cabinetelor de medicină din proximitate desemnate de medicul respectiv.
De asemenea, perioada acordată unui medic de familie nou intrat în activitate sau nou venit într-o localitate pentru a-şi forma lista de pacienţi va fi extinsă de la şase luni la un an.
CNAS afirmă că vor fi revizuite criteriile de acordare a sporurilor pentru condiţiile de activitate ale cabinetelor de medicină primară şi de specialitate din ambulatoriu, prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr. 391/187/2015.