Senat: Meteorologia, încadrată la activităţile cu specific de apărare şi securitate naţională

Plenul Senatului a modificat azi un proiect de lege prin care meteorologia şi climatologia au fost incluse în categoria activităţilor de interes naţional cu specific pentru apărare şi securitate naţională.
Potrivit expunerii de motive a proiectului, "un fenomen meteorologic constituie un risc pentru securitatea naţională atunci când provoacă consecinţe foarte grave'. Aceeaşi sursă precizează că 'în condiţiile noului mediu de securitate, este nevoie de o abordare sistemică, profundă şi cuprinzătoare a unor activităţi de meteorologie şi climatologie din ţara noastră şi încadrarea/recunoaşterea acestora ca fiind activităţi de interes naţional cu specific pentru apărare şi securitate naţională, lucru care trebuie să se regăsească şi în legislaţie".
Noua lege stipulează că "activitatea de meteorologie este de interes public naţional cu specific pentru apărare şi securitate naţională şi se desfăşoară în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologiei Mondiale, organism specializat al ONU, cu acordurile încheiate de această organizaţie şi cu prevederile convenţiilor internaţionale din domeniu la care România este parte".
Un alt articol al proiectului adoptat de Senat stabileşte că "Administraţia Naţională de Meterorologie (ANM) este persoană juridică română, care desfăşoară activităţi de interes naţional cu specific pentru apărare şi securitate naţională". ANM realizează studii pentru identificarea zonelor vulnerabile la diverse fenomene meteorologice severe (secetă, deşertificare, inundaţii), identifică şi monitorizează zonele în care este posibil să se intervină activ în atmosferă pentru modificarea regimului precipitaţiilor, elaborează prognoze ale câmpului poluant în cazul unui accident chimic sau nuclear pentru asigurarea protecţiei populaţiei.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei, iniţiat de Guvern, a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată cu 61 de voturi pentru. Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz.