Situaţia drepturilor omului din România va fi examinată în cadrul Mecanismului de evaluare periodică universală (UNHCR)

Situaţia drepturilor omului din România va fi supusă examinării pentru a treia oară în cadrul Grupului de lucru al Mecanismului de evaluare periodică universală (EPU) al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, potrivit unui comunicat transmis joi Agerpres de UNHCR.
Examinarea va avea loc marţi, 16 ianuarie, în cadrul şedinţei Grupului de lucru.
România este unul dintre cele 14 state care vor fi examinate în cadrul sesiunii actuale a Grupului de lucru pentru EPU, care se va desfăşura în perioada 15-26 ianuarie.
Prima şi a doua examinare a României în cadrul mecanismului EPU a avut loc în mai 2008, respectiv în ianuarie 2013.
Examinarea are loc în baza a trei documente: 1) raportul naţional - informaţii prezentate de către Statul supus examinării; 2) informaţii conţinute în rapoartele experţilor şi grupurilor independente în domeniul drepturilor omului, cunoscute ca Proceduri Speciale, Organele Tratatelor în domeniul drepturilor omului sau alte mecanisme ONU; 3) informaţii prezentate de către alte părţi interesate, inclusiv instituţii naţionale pentru drepturile omului, organizaţii regionale sau reprezentanţi ai societăţii civile.
Cele trei rapoarte în baza cărora va fi examinată România în data de 16 ianuarie pot fi accesate la următoarea adresă: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ROindex.aspx, menţionează sursa citată.
EPU constituie o procedură unică, ce include examinarea periodică a situaţiei drepturilor omului în toate cele 193 de state membre ale ONU. Din momentul primei şedinţe care a avut loc în aprilie 2008, toate cele 193 de state membre ale ONU au fost examinate de două ori în cadrul primului şi celui de-al doilea ciclu EPU.
Examinarea din cadrul celui de-al treilea ciclu are ca scop din nou evidenţierea paşilor urmaţi de către state pentru implementarea recomandărilor primite şi asumate în cadrul examinărilor anterioare, precum şi evidenţierea evoluţiei recente a drepturilor omului la nivel naţional.
Delegaţia României va fi condusă de domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe.
Cele trei state care vor exercita funcţia de raportori ('troika') cu privire la examinarea României sunt: Nigeria, Irak şi Ucraina.
Conform programului Grupului de lucru EPU, recomandările formulate la adresa României vor fi adoptate la ora 16.00 în data de 19 ianuarie. Statul supus examinării are posibilitatea de a-şi face cunoscută poziţia cu privire la recomandările primite în cadrul acestei examinări. Recomandările vor fi publicate anticipat pe parcursul aceleiaşi zile.