Undă verde pentru achizițiile publice și finanțarea proiectelor din fonduri UE

Executivul a venit ieri cu clarificări importante asupra legii achizițiilor publice, aprobând totodată ajutoarele pentru depozitarea cărnii de porc, informează EVZ.
Guvernul a adoptat normele de aplicare a legilor de achiziții publice, care clarifică în primul rând criteriile de atribuire ale contractelor, dar introduc și detalii importante legat de partea de avizare și selecție. Într-un gest inedit, Ministerul Fondurilor UE a făcut ieri publică o scrisoare către viitorul primar al Capitalei, care este rugat să demareze investițiile pentru reducerea pierderilor din sistemul de încălzire. În caz contrar, se pierd ajutoare UE importante.
Clarificări privind achizițiile
Potrivit normelor adoptate de Guvern, criterul de atribuie „cel mai bun raport calitate - preț” va fi folosit obligatoriu pentru contractelele de servicii precum consultanță, elaborare studii, proiectare sau supervizare. În atribuirea proiectului, autoritatea va trebui să țină cont de un sistem de evaluare complex, care trebuie clar precizat. O altă variantă este de a acorda licitația pe baza criteriului „cel mai scăzut preț”, iar în acest caz prețul va fi raportat la durata de utilizare și frecvența cu care este utilizat produsul. Normele prevăd și că, două tipuri de licitație, cea deschisă și cea restrânsă, se vor desfășura exclusiv online. Aceleași norme introduc și praguri valorice dincolo de care Agenția Națională pentru Achiziții Publice va evalua, înainte de a trimite spre publicare invitația sau anunțul de participare, documentația trimisă de autoritatea contractantă. Mai précis, va evalua dacă aceasta este conformă cu legislația în vigoare, așa încât să nu mai poată apărea ulterior contestații privind încălcarea regulilor în vigoare. De asemenea, durata acordurilor – cadru prevăzute în legea achizițiilor sectoriale va putea crește de la 4 la 8 ani.
Ajutoare pentru depozite de carne de porc
Guvernul a aprobat și ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc, ce provine de la Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA și se prefinanțează din sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Valoarea totală a acestuia este de 309.500 de euro. Beneficiari pot fi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale și/ sau persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația europeană în domeniu. Ajutorul se acordă pentru cererile depuse din 4 ianuarie 2016. Cererile trebuie să vizeze o cantitate de cel puțin 10 tone produse dezosate și cel puțin 15 tone pentru celelalte produse dezosate.
Verde pentru finanțări europene
Tot ieri, au fost eliberate 500 de milioane de lei din fondul de privatizare, pentru proiecte din fonduri UE, din cadrul programului de Convergență. Mai precis, până când Comisia Europeană va elibera finanțările necesare, la finele lui septembrie, Guvernul acoperă necesarul de finanțare. Legat tot de fonduri UE, printr- un exercițiu inedit, Guvernul a făcut publică ieri o scrisoare a ministerului de resort către viitorul primar al Bucureștiului. „În 2014, Uniunea Europeană a dat verde sumei de 187 de milioane de euro pentru București, pentru reducerea pierderilor de agent termic”. Or, banii se pierd în iunie 2017, dacă acest proiect nu demarează, este atenționat viitorul primar.
Peste 35.000 de granturi de studii
Pentru anul universitar de master 2016 -2017, Guvernul a aprobat 35.600 granturi de studii, în cadrul a 74 domenii de studii universitare, care vor fi repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat. Totodată, au fost evaluate și acreditate 20 de programe de studii de master noi, din care 14 în opt universități de stat și șase programe în patru universități particulare acreditate. Aceste reglementări, incluse într-o Hotărâre adoptată ieri de Guvern, au fost stabilite la propunerea Senatelor universităților și sunt în concordanță cu angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020, mai scrie în comunicatul emis de Executiv.