VIDEO Guvernul a adoptat HG privind desfăşurarea campaniei electorale; maximum 100 de participanţi la întrunirile în aer liber

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi o hotărâre privind regulile de protecţie sanitară ce trebuie respectate în derularea campaniei electorale, conform cărora la evenimentele în aer liber pot lua parte maximum 100 de persoane, iar la întrunirile în spaţiu deschis numărul participanţilor este de maximum 50, informeazã AGERPRES.
Prevederile au fost adoptate "ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 44/2020 privind stabilirea unor măsuri de protecţie sanitară în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale". Hotărârea Guvernului modifică şi completează anexele nr. 2 şi 3 ale HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.
Pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor măsuri:
- purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
- efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
- menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
- afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
- limitarea numărului participanţilor la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum 2 ore;
- limitarea numărului participanţilor la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în aer liber;
- limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
- limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
- dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
- aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Sursa: www.agerpres.ro