ANAF a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrării de la distanţă în Spaţiul Privat Virtual

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a suplimentat documentele acceptate pentru aprobarea înregistrării de la distanţă în Spaţiul Privat Virtual (SPV), informează marţi un comunicat al instituţiei, informeazã AGERPRES.
Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.
Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care deţin certificat digital calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.
Persoanele fizice, care nu deţin un certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea şi pe bază de nume de utilizator şi parolă. Acestea, pentru a se înregistra în Spaţiul Privat Virtual fără a mai fi necesară deplasarea pentru autentificare la sediile ANAF, au posibilitatea de a opta ca autentificarea să se realizeze în mediul electronic, în baza unor documente emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau ANAF.
Aprobarea înrolării în mediul electronic în Spaţiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator şi parolă, se realizează prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor noi documente: Notificarea privind destinaţia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult (emise începând cu data de 05.03.2018); Notificare privind nedepunerea în termen a Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 09.10.2017); Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi _____ de către persoana fizică sosită în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020).
De asemenea, se pot utiliza şi următoarele documente: Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi _____ de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020); Notificare privind nedepunerea în termen a declaraţiei de venit (emise începând cu data de 09.01.2017); Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere (emise începând cu data de 09.01.2017).
ANAF menţionează că rămân valabile şi următoarele documente: decizie de impunere - emisă începând cu anul 2013; decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii - emisă începând cu anul 2013; somaţie - emisă începând cu data de 01.01.2015; numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu.
Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, direct din site-ul www.anaf.ro, este gratuit şi disponibil permanent.
Accesarea serviciului "Spaţiul Privat Virtual" se realizează din pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, secţiunea "Servicii Online - Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual''.
ANAF reaminteşte contribuabililor că obligaţiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanţă prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (pentru depunerea declaraţiilor şi obţinerea de informaţii), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro.
Informaţii generale în domeniul fiscal şi IT se pot obţine prin apelarea call-center-ului, la numărul de telefon 031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii care nu sunt înrolaţi în Spaţiul Privat Virtual pot utiliza formularul de contact de pe site-ul Agenţiei pentru a obţine informaţii generale în domeniul fiscal şi IT. 
Sursa: www.agerpres.ro