ANAF îi informează pe cei fără venituri cum trebuie să plătească asigurarea de sănătate raportată la salariul minim

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat procedurile pentru înregistrarea persoanelor fizice care nu realizează venituri și care sunt obligate să plătească asigurări sociale de sănătate prin aplicarea contribuției individuale, de 5,5%, la salariul minim brut pe țară.
Procedurile prin care o persoană fără venituri este obligată să depună o cerere de înregistrare la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie sunt cuprinse într-un proiect de ordin al președintelui ANAF.
'Potrivit art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuției se suportă din alte surse datorează, lunar, contribuție de asigurări sociale de sănătate și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie', se menționează în documentul citat.
Conform proiectului, persoanele fără venituri vor fi obligate să depună, odată cu solicitarea de înregistrare în categoria persoanelor fizice care nu realizează venituri, și o declarație în vederea stabilirii obligațiilor de plată, care va fi realizată de organul fiscal competent prin decizie de impunere.
'Conform art. 180 alin. (2) din același act normativ (Codul Fiscal — n. r.), contribuția se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuție asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe țară și se datorează pe toată perioada în care persoanele sunt încadrate în această categorie', se subliniază în proiect.
Persoanele care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni și nu au efectuat plata contribuției lunare pentru această perioadă, pentru luna în care solicită înregistrarea, vor datora contravaloarea contribuției pe șapte luni. Dacă perioada respectivă este mai mică de 6 luni, contribuția datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabilește proporțional cu perioada respectivă.
În momentul în care persoana în cauză începe să realizeze venituri sau să beneficieze de exceptare de la plata contribuției, ori plata contribuției este suportată din alte surse, aceasta trebuie să depună la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit schimbarea, o cerere de încetare a calității de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuției de asigurări sociale de sănătate.
'Ca urmare, este necesară elaborarea unei proceduri privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a formularelor necesare pentru administrarea acestei categorii de contribuabili', se mai arată în documentul citat.