ASFOR: Prin PNRR, sectorul forestier are o alocare financiară importantă, de 1,3 miliarde de euro

Sectorul forestier şi de prelucrare primară a lemnului din România va beneficia, pentru prima dată după Revoluţie, de o alocare financiară în valoare de 1,3 miliarde de euro, prin amplul Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), susţin reprezentanţii Asociaţiei Forestierilor din România (ASFOR), informeazã AGERPRES.
"Este adevărat, această sumă este sub nevoile de dezvoltare ale sectorului. Însă, din banii alocaţi prin PNRR, sectorul forestier şi de prelucrare primară a lemnului va putea face paşi importanţi spre dezvoltare şi consolidare. Să nu uităm că acest sector contribuie cu 3,5% la PIB-ul României. Măsura prevăzută de PNRR vizează exclusiv investiţii în echipamente necesare pentru îndepărtarea lemnului afectat de fenomenele meteo extreme şi dăunătorii biotici, cum este gândacul de scoarţă la răşinoase, a căror virulenţă este exacerbată de schimbările climatice. Vorbim despre funiculare (instalaţii pe cablu) şi echipamente de tip forwarder, harvester, remorci forestiere. Îndepărtarea lemnului afectat de fenomene meteorologice extreme şi de dăunătorii biotici trebuie făcută cu celeritate pentru a preîntâmpina răspândirea acestor dăunători la pădurile sănătoase şi, totodată, trebuie refăcute, prin reîmpădurire, suprafeţele afectate. Volumele de lemn rezultate anual în urma acestor fenomene au fost de circa 1-2 milioane de metri cubi, conform statisticilor din ultimii 4 ani", susţin forestierii, într-un comunicat transmis joi AGERPRES.
Potrivit sursei citate, o altă componentă a investiţiei se referă la instalaţiile pentru prelucrarea primară a lemnului la nivel local şi promovarea lanţurilor scurte de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn.
"Sunt investiţii care vor sprijini operatorii economici din zonele rurale cu activitate în domeniul prelucrării primare a lemnului. Având în vedere dotarea precară cu echipamente de protecţia muncii a operatorilor din domeniul exploatărilor forestiere, prin PNRR se mai propune finanţarea achiziţiilor de echipamente individuale de protecţia muncii pentru muncitorii forestieri. Investiţia va fi derulată de către MMAP, iar beneficiarii sunt operatorii economici atestaţi pentru activităţi de extragere şi prelucrare a lemnului, conform legislaţiei în vigoare, de către o comisie naţională care va verifica îndeplinirea condiţiilor de atestare a acestor operatori. Finanţarea va fi acordată în condiţiile unei scheme de ajutor de stat. Valoarea maximă a ajutorului nu poate depăşi 50% din costul de achiziţie", notează ASFOR.
În viziunea reprezentanţilor forestierilor români, România trebuie şi poate să depăşească paradigma tăierilor ilegale doar prin investiţii.
"Lipsirea sectorului forestier de finanţare şi investiţii ne va situa în continuare în subdezvoltare şi cu o vulnerabilitate mare în ceea ce priveşte infracţionalitatea silvică. Investiţiile în drumuri forestiere înseamnă şi o creştere a capacităţii de intervenţie şi pază a pădurilor. România poate lua exemplul altor state, cum ar fi Polonia, şi ar putea implementa sisteme de supraveghere video a fondului forestier care ar descuraja nu doar infracţionalitatea silvică, ci şi cea de mediu, fiind cunoscut faptul că multe dintre marginile de pădure sunt adevărate gropi de gunoi. O măsură banală de instituire a programului de lucru la pădure vine să disciplineze şi să uşureze activitatea de pază şi administrare a pădurilor. ASFOR a insistat permanent pentru alocarea de fonduri prin PNRR, participând la grupurile de lucru care s-au constituit pentru scrierea acestui plan. Sectorul forestier şi de prelucrare primară a lemnului are capacitate de a absorbi integral suma alocată. ASFOR îi va sprijini pe operatorii economici membri ai asociaţiei în proiectele prin care îşi propun accesarea banilor pentru investiţii alocaţi prin PNRR", spun specialiştii din domeniu.
Asociaţia Forestierilor din România este organizaţia patronală şi profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere şi industrializarea lemnului, ce reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor săi în plan naţional şi internaţional.
Sursa: www.agerpres.ro