Balcani: Principalele măsuri pentru reducerea afluxului de migranți (AFP)

Austria, Ungaria, Croația, Slovenia, Bulgaria, România, Germania, Grecia, Serbia, Macedonia și Albania au convenit duminică să lucreze mai bine împreună, începând chiar de luni, pentru a reduce afluxul de migranți în Europa prin "ruta Balcanilor".
Agenția France Presse prezintă, la rândul ei, principalele puncte ale declarației comune, la sfârșitul unui mini-summit de urgență la Bruxelles, care reia cea mai mare parte a propunerilor prezentate de președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker:
—Îmbunătățirea schimbului de informații zilnice și anunțarea deplasărilor pe ruta din Balcanii de Vest și evaluarea nevoilor de sprijin.
—Prevenirea deplasării refugiaților dintr-o țară în alta fără ca a doua să fie informată: "În circumstanțele actuale, vom descuraja circulația refugiaților sau imigranților spre granița unei alte țări din regiune. O politică de a-i lăsa să treacă pe refugiați fără a informa o țară vecină nu este acceptabilă".
—Îmbunătățirea condițiilor de primire a migranților, mai ales creșterea capacităților pentru a ajunge la 100.000 de locuri în Grecia (50.000) și Balcanii de Vest (de asemenea 50.000).
Grecia a fost de acord sa creeze, cu ajutorul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), 30.000 de locuri de primire până la sfârșitul anului. În a doua fază, 20.000 de locuri de primire vor fi create în familii gazdă și chiriile vor fi subvenționate de UNHCR.
Cele 50.000 de locuri rămase vor fi instalate de-a lungul rutei din Balcani în coordonare cu ONU.
Acordul prevede de asemenea o colaborare strânsă cu instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a sprijini eforturile financiare ale țărilor în cauză.
—În confruntarea cu fluxul de migranți, trebuie asigurată o capacitate completă de înregistrare cu utilizarea maximă a datelor biometrice, în cooperare cu agențiile europene pentru schimb de informații.
—O mai bună gestionare a frontierelor prin finalizarea și punerea în aplicare a planului de acțiune între UE și Turcia anunțat la ultimul summit european de la 15 octombrie.
—O mai bună combatere a traficului de ființe umane și a traficanților, consolidarea acțiunilor cu ajutorul Interpol, Frontex și Europol.
—O mai bună informare a migranților și refugiaților cu privire la drepturile și obligațiile lor.