Bilanțul activității CSM pe 2015: Creștere îngrijorătoare a numărului de acțiuni disciplinare

Numărul de acțiuni disciplinare împotriva unor magistrați a înregistrat anul trecut o creștere "îngrijorătoare", potrivit raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe 2015, conform AGERPRES.
"Astfel, pe rolul Secției pentru judecători în materie disciplinară au fost înregistrate 42 de acțiuni disciplinare, iar pe rolul Secției pentru procurori în materie disciplinară au fost înregistrate 11 acțiuni disciplinare. Aplicarea sancțiunii disciplinare a excluderii din magistratură, în 2015, pentru un număr de șase judecători conduce la concluzia creșterii eficienței activității Direcției pentru judecători din cadrul Inspecției Judiciare și a gradului de responsabilitate și fermitate a Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului. Însă, dincolo de procesul sancționator, este necesară adoptarea unor măsuri mai ample de prevenire a unor astfel de abateri", a spus, miercuri, președintele CSM Marius Tudose, care a prezentat raportul.
El a precizat că, în 2015, obiectivul prioritar al CSM a fost consolidarea instituțională a autorității judecătorești.
"Sub acest aspect, au fost reluate și intensificate demersurile necesare inițierii, de către ministrul Justiției, a procedurilor de modificare legislativă în legătură cu propunerile formulate de Consiliu în perioada 2011-2014, a celor determinate de deciziile Curții Constituționale, precum și a celor rezultate prin reevaluarea, în termeni de actualitate, a legilor justiției (Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea sistemului judiciar și Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii)", a declarat președintele CSM.
Potrivit lui Tudose, principala caracteristică a activității CSM pe parcursul anului 2015 a fost perseverenta orientare spre proiecte concrete și aplicate, susținute riguros prin acțiuni și activități de tip rezultat.
"Această manieră de lucru a permis nu numai identificarea riscurilor și vulnerabilităților asociate perpetuării sau ignorării acestor disfuncții, cât, mai ales, proiectarea unor măsuri care să contribuie la asigurarea legalității, eficienței, transparenței și predictibilității activității sistemului judiciar și instituției Consiliului, atât din perspectiva resurselor, cât și din perspectiva mecanismelor de decizie, evaluare și control", a spus el.
Președintele CSM a precizat că o altă prioritate a anului 2015 a fost elaborarea unui punct de vedere comun al sistemului judiciar, inclusiv prin promovarea de amendamente propuse de Consiliu, în legătură cu numeroasele și diversele propuneri de modificare și completare a Codului penal și Codului de procedură penală, în vederea adaptării prevederilor conținute, în acord cu deciziile Curții Constituționale, la realitățile și necesitățile rezultate din aplicarea lor practică.
Potrivit raportului, una dintre modificările operate o constituie corelarea indicatorilor de eficiență a activității judecătorilor cu indicatorii pe baza cărora se apreciază eficiența și eficacitatea activității instanțelor. În ceea ce privește evaluarea eficienței activității desfășurate de procurori, indicatorii relevanți se vor raporta la volumul de activitate a Parchetului în sectorul în care își desfășoară activitatea magistratul evaluat.
"Pe parcursul anului 2015 au fost operate frecvente intervenții normative la nivelul Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului în scopul punerii în concordanță cu textele legislației primare și secundare care au suferit de-a lungul timpului unele modificări sau completări, precum și în scopul ordonării și creșterii acurateții textelor propriu-zise, fiind aprobat, în final, un nou Regulament de ordine interioară al instanțelor judecătorești", a afirmat Marius Tudose.
Conform raportului, la 10 de ani de la înființarea CSM, 2015 a fost un an al definitivării componentei de reglementare secundară în ceea ce privește organizarea, funcționarea și gestionarea carierei în conformitate cu statutul asociat resurselor umane proprii instituției: personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționari publici și personal contractual, în paralel asigurându-se și reorganizarea funcțională, un management stabil și ocuparea judicioasă a schemei cu personalul adecvat.
"De asemenea, anul 2015 a reprezentat un an de vârf în ceea ce privește implicarea Consiliului în activități din domeniul programelor cu finanțare europeană și internațională, fiind finalizate trei proiecte în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român pentru reducerea disparităților economice sociale în cadrul Uniunii Europene. În aceeași perioadă de referință s-au derulat două proiecte și s-a obținut finanțarea, fiind inițiate alte cinci proiecte în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian", a informat Tudose.