BNS: Eliminarea fişei postului pentru microîntreprinderi transformă salariaţii în sclavi

Modificarea de către Guvern a legislaţiei muncii prin eliminarea obligaţiei microîntreprinderilor de a întocmi în scris fişa postului pentru angajaţi modifică statutul a milioane de cetăţeni din angajaţi în sclavi, se menţionează într-un comunicat remis joi de Blocul Naţional Sindical, preluat de AGERPRES.
"Într-un dispreţ suveran faţă de Constituţie cât şi faţă de statutul României de stat membru al Uniunii Europene, Guvernul, cuprins de un delir legislativ, adoptă în şedinţa din 28 aprilie 2021 două acte normative care vor genera probleme uriaşe în materia relaţiilor de muncă şi vor afecta drepturile a milioane de lucrători. (...) În ceea ce priveşte Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr 53/2003- Codul Muncii (...), aceasta vine cu teza excluderii obligaţiei angajatorilor de a întocmi fişa postului şi regulamentul intern, stabilind posibilitatea acestora de a comunica verbal salariaţilor atribuţiile ce le revin. O comunicare verbală a atribuţiilor unui salariat nu este conformă cu principiile şi dreptul Uniunii Europene. (...) Odată cu dispariţia fişei postului, se va schimba pentru milioane de cetăţeni statutul: din salariat în sclav", se precizează în comunicatul BNS.
Blocul Naţional Sindical subliniază că, la data de 20 iunie 2019, a fost adoptată Directiva UE 2019/1152 a Parlamentului European privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană, iar în preambulul acestei Directive, Principiul nr. 7 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informaţi în scris la încadrarea în muncă în legătură cu drepturile şi obligaţiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv în legătură cu orice perioadă de probă.
România are obligaţia să transpună această Directivă până la data de 1 august 2022, notează BNS.
"Ce face însă Guvernul României? În loc să transpună Directiva în legislaţia naţională, introduce prin această Ordonanţă teza conform căreia salariaţii unei microîntreprinderi vor fi informaţi verbal cu privire la atribuţiile pe care urmează să le desfăşoare! Verbal! Categoriile de angajatori care pot fi excluşi de la aplicarea Directivei sunt expres prevăzuţi în textul acesteia, iar microîntreprinderile nu se afla printre aceştia! Excluderea microîntreprinderilor de la întocmirea Regulamentului Intern ar determina imposibilitatea acestor angajatori de tip microîntreprindere să îşi îndeplinească obligaţiile legale stabilite prin alte acte normative. Prin această şmecherie a Guvernului nu se va mai asigura respectarea drepturilor salariaţilor microîntreprinderilor în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, egalitatea de şanse şi tratament, nediscriminarea, demnitatea în muncă, etc. Fişa postului ce ar fi trebuit să i se comunice în scris salariatului devine istorie şi odată cu dispariţia acesteia capacitatea Inspecţiei Muncii de a mai controla şi a instanţelor de judecată de a se mai raporta la acest tip de înscris", se menţionează în comunicatul BNS.
Referitor la Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern miercuri privind utilizarea semnăturii electronice în raporturile de muncă, organizaţia sindicală consideră că nici instituţiile publice responsabile şi nici cetăţenii nu au competenţele necesare.
"Ordonanţa de Urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative generează posibilitatea ca un contract individual de muncă să poată să fie semnat electronic la fel ca şi toate celelalte documente ce privesc încheierea, executarea, modificarea şi încetarea acestuia. Şi asta în contextul în care instituţiile publice responsabile (gen Inspecţia Muncii, instanţe de judecată) nu sunt pregătite din punct de vedere al logisticii, personalul acestora nu are competenţele adecvate şi, nu în ultimul rând, cetăţenii beneficiari, se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte competenţele digitale! Apropo, Guvernule, dacă tot v-aţi propus să digitalizaţi sisteme mari, de ce aţi alocat 0 (zero) euro prin PNRR pentru dobândirea de competenţe digitale pentru cetăţenii cu vârste cuprinse între 16-72 ani, aşa cum Comisia Europeană a cerut tuturor statelor membre? Nu de altceva, dar fără competenţele respective degeaba digitalizaţi!", se precizează în comunicatul BNS.
Organizaţia sindicală a anunţat că va solicita Avocatului Poporului să sesizeze în regim de urgenţă Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea celor două ordonanţe de urgenţă, va solicita Parlamentului să dezbată în regim de urgenţă legile de aprobare a acestor ordonanţe şi să le respingă şi, nu în ultimul rând, va pregăti acţiuni de protest în cazul în care cele două ordonanţe vor rămâne în vigoare.
Sursa: www.agerpres.ro