Cardul de sănătate, obligatoriu de la 1 februarie

Proiectul de act normativ prevede că asiguratul va suporta costurile fabricării și distribuirii cardului în cazul în care acesta îi este furat ori se deteriorează sau se pierde. Același lucru este valabil în cazul modificării datelor personale de identificare.
Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă.
Până la eliberarea noului card, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate.
Distribuirea cardurilor de sănătate a început la 19 septembrie 2014, primele ajungând la asigurații din București.
Președintele CNAS spunea anul trecut, la 15 decembrie, că aproximativ 12,5 milioane de carduri au ajuns la asigurați și peste 120.000 dintre ele au fost deja activate.
Cardul național de sănătate este un proiect care are ca principal scop transparentizarea și eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acesta va face dovada prezenței asiguratului la furnizorul de servicii medicale.