Câți alegători români sunt înscriși în Registrul electoral? Câți sunt înscriși în Spania, Italia și alte țări europene

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 28 februarie 2019 este de 18.937.258, cu 200 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 decembrie 2018 figurau în Registrul electoral 18.937.058 de alegători români, conform unui comunicat de presă al Autorității Electorale Permanente (AEP).
Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD).
Precizăm că, în perioada 01.01.2019 – 28.02.2019, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:
  • 50.441 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 865 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.
Un număr de 334 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.
Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 35.352, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
Ca urmare a importului de date de la DEPABD au apărut 15.820 alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 februarie 2019.
Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.266.936 au domiciliul sau reședința în țară, iar 670.322 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.
Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.
Anexe comunicat de presă:
Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2019, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).
Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 28 februarie 2019, aferent fiecărei localități.
Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.
Selecție informativă din Anexa nr. 3 – Numărul total cetățeni români cu domiciliul în străinătate valabil la data de 28 februarie 2019, pe țări.Exemplificăm pentru câteva țări europene – din numărul total de 670.322 – Austria 16.497; Belgia 5.963; Bulgaria 223; Elveția 5.953; Franța 18.065; Germania 99.211; Grecia 5.160; Italia 56.300; Olanda 3.195; Portugalia 1.442; Regatul Unit 7.627; Republica Moldova 212.438; Spania 35.881; Ucraina 5.669; Ungaria 27.487.
AEP – Direcția comunicare și relații externe