CDR: Securitatea energetică a României poate fi periclitată de lipsa investiţiilor în capacităţi de generare a energiei electrice

Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) transmite un semnal de alarmă cu privire la importanţa deblocării cadrului legislativ pentru a stimula investiţiile în noi capacităţi de producere a energiei electrice prin asigurarea dreptului investitorilor de a semna contracte bancabile negociate pe termen lung, în afara pieţei centralizate.
Reprezentanţii CDR semnalează, într-un comunicat remis, luni, AGERPRES, că securitatea energetică a României poate fi periclitată de lipsa investiţiilor în capacităţi de generare a energiei electrice.
"CDR apreciază că prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2020 care a dispus completarea alineatului (2) al Articolului 23 din Legea Energiei în vederea instituirii acestui drept pentru noile capacităţi de producţie de energie electrică puse în funcţiune după 1 iunie 2020, s-a început procesul de aliniere şi concordanţă a legislaţiei primare din România cu prevederile Regulamentului (UE) 943/2019, obligatorii si direct aplicabile deja de la 1 ianuarie 2020. Cu toate acestea, constatăm că proiectul de lege (L321/2020) adoptat de Senatul României în data de 10 iunie 2020 şi înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere şi adoptare (PL-x 364/12.06.2020) abrogă această prevedere, în loc să o extindă necondiţionat la toţi participanţii la piaţa de energie electrică şi indiferent de anul punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, fapt ce creează un risc major de acutizare a blocajului din ultimii 8 ani, mai ales în condiţiile în care situaţia investiţiilor în sector este încă stagnantă", susţin reprezentanţii CDR.
Aceştia subliniază că, deşi, în conformitate cu interpretarea ANRE a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943, prin ordin al preşedintelui ANRE se instituie acest drept, începând cu 1 aprilie 2020, cel puţin pentru toţi participanţii la piaţa de energie electrică care încheie astfel de contracte pentru perioadă de livrare mai mare de un an, sunt în continuare îngrijoraţi de faptul că la nivel de Parlament nu există niciun fel de disponibilitate de a alinia şi corela prevederile Legii nr. 123/2012 cu cele ale Regulamentului (UE) 943/2019 în sensul acordării acestui drept tuturor participanţilor la piaţă şi fără alte îngrădiri legislative.
"CDR urmăreşte cu atenţie evoluţia fluxurilor investiţionale în economia românească, context în care atrage atenţia asupra lipsei de investiţii private într-unul dintre principalii piloni strategici ai economiei - domeniul generării energiei electrice. Practic, în ultimii ani investiţiile private în acest sector s-au diminuat dramatic până aproape de zero. Parcul de generare a energiei electrice din surse convenţionale în România este îmbătrânit şi are nevoie de investiţii masive de capital. Importante capacităţi instalate se apropie de termenul de retragere din exploatare din motive de vechime, conformitate cu legislaţia europeană de mediu sau performanţă economică. O sursă de finanţare importantă pentru substituirea acestora, capitalul privat, întâmpină însă obstacole insurmontabile originate de cadrul legislativ în vigoare. Acest blocaj poate genera ameninţări la adresa securităţii energetice a României, în condiţiile în care realizarea unui nou proiect, de la stadiul de analiză de fezabilitate la punerea în funcţiune depăşeşte valorile caracteristice termenului mediu. De exemplu, proiectele declarate prioritare în propunerea de strategie energetică a României necesită peste 5 ani între momentul deciziei de investire şi momentul punerii în funcţiune", se menţionează în comunicat.
Astfel, CDR reiterează mesajul că încercările de remediere a acestui blocaj prin modificări ale cadrului de reglementare secundar sau prin platforme de tranzacţionare pe pieţe centralizate nu sunt suficiente pentru a oferi soluţii convenabile pentru investitori şi finanţatori privaţi, fiind necesară o revizuire a prevederilor legislaţiei primare, semnalând că, în absenţa unor măsuri reale, consecinţa pe termen mediu va fi o capacitate de generare instalată insuficientă, cu impact direct asupra securităţii energetice a României.
CDR este o iniţiativă privată construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi şi reuneşte organizaţii precum Camera Americană de Comerţ în România (AmCham), Camera Franceză de Comerţ în România (CCIFER), Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerţ şi Industrie Română-Germană (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederaţia Patronală Concordia (CPC) şi Consiliul Naţional al Ţntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România(CNIPMMR).
Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele şi expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Companiile reprezentate de cele 25 de organizaţii de afaceri membre CDR angajează peste un milion de oameni şi generează aproximativ 50% din PIB.
Sursa: www.agerpres.ro