Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de secetă în acest an

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de de seceta severă în perioada aprilie - septembrie 2015, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis, marți, AGERPRES.
'Comisia Europeană a aprobat, în 17 noiembrie 2015, schema de ajutor SA. 43393 (2015/N) — privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie — septembrie 2015. Decizia CE confirmă faptul că Ordonanța de Urgență nr. 45/2015 respectă prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020', se arată în document.
Potrivit acestuia, Ordonanța de Urgență nr. 45/2015 se aplică până la 31 decembrie 2015.
În ședința extraordinară de Guvern din data de 23 octombrie 2015 a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie — septembrie 2015. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea schemei de ajutor de stat către Comisia Europeană.
Ordonanța prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensații producătorilor agricoli afectați grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie — septembrie 2015, plățile urmând a fi făcute până la finalul anului 2015.
Sunt eligibili în cadrul schemei producătorii agricoli înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015, care sunt declarați de APIA, în urma controlului administrativ, eligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015.
'Pentru accesarea ajutorului de stat, solicitanții depun la APIA o cerere, copii ale procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, ale documentelor de identitate, și, după caz, copii ale documentelor de mandatare a reprezentantului și ale actelor necesare desfășurării activității (atestat de producător, certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea). Plata compensatorie se acordă diferențiat, în funcție de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului, având în vedere că în cazul persoanelor juridice costurile de producție sunt substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA.)', se arată în comunicatul din 23 octombrie.
Potrivit autorităților de la București, de despăgubiri vor beneficia circa 173.500 producători agricoli, dintre care 165.100 persoane fizice și 8.400 persoane juridice. Valoarea totală a despăgubirilor este de maximum 640 de milioane de lei.