Comunicat de presa. Prima etapa a Proiectul „Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate” s-a incheiat

Comunicat de presă - 12.10.2018.
Proiectul „Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate”, ID 107821, co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Diaspora Start Up
SC Global Commercium Development SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject” (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea Muncitorilor Români (Spania) derulează proiectul „Acasă Plus - Antreprenori pentru Sustenabilitate", având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul României.
Acest proiect cuprinde mai multe etape de lucru: promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui program de formare și lucru, consiliere și sprijin acordat în scopul elaborării și finalizării unor planuri de afaceri și acordarea de finanțare pentru implementarea acestor afaceri  pe teritoriul României de către cetățeni români care au domiciliul în străinătate și cu vârsta de peste 18 ani.
Valoarea proiectului:
Valoarea totală eligibilă – 13.401.930,22 lei
Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin POCU – 13.198.954,70 lei
Beneficiile proiectului:
Programul facilitează accesul românilor din străinătate la finanţări nerambursabile, având ca finalitate înfiinţarea unor firme noi în România, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă.
Fiecare beneficiar al acestor fonduri are acces gratuit la instruire și poate primi un ajutor de minimis în valoare de până la 40.000 de Euro pe un plan de afaceri şi consultanţă pentru sprijinirea înfiinţării şi funcţionării afacerii în perioada de start-up în România.
Firmele nou înființate cu profil non-agricol în zona urbană sunt sprijinite prin măsuri integrate: acces transparent la informații, servicii personalizate de mentorat și consiliere/consultanță, transfer de expertiză transnațională, finanțare și suport practic.
Desfășurare:
Proiectul este implementat pe o perioada de 36 de luni (Oct. 2017 – Oct. 2020)
Rezultatele proiectului:
Înfiinţarea unor firme noi în România cu profil non-agricol în mediul urban, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov.
Implementarea proiectului va conduce la susținerea a 48 de firme nou înființate și la crearea a cel puțin 96 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri  din România și asupra nivelului de trai al populației.
Etapele finalizate ale proiectului:
În perioada 13.10.2017 – 12.10.2018, a fost identificat grupul țintă al proiectului (peste 400 de persoane din România, cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov, care locuiesc de cel puțin 12 luni în Diaspora - preponderent în Spania, dar și din alte țări europene (Marea Britanie, Italia, Germania, Franța etc., în total aproximativ 25), dintre care peste 90% au absolvit programul de formare online de competențe antreprenoriale, iar 151 s-au înscris cu un plan de afaceri propriu la concursul / selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului. 
În urma unui proces de selecție transparentă, echidistantă și obiectivă, au fost selectate 48 de planuri de afaceri plus 18 planuri rezervă.
Conform proiectului, în perioada imediat următoare, se vor furniza servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat pentru planurile de afaceri selectate,  astfel încât, până la încheierea acestei perioade (5 luni), totul să fie pregătit pentru semnarea contractului de subvenție și să se înceapă propriu-zis implementarea planurilor de afaceri.
Mijloace de informare:
Web:  http://antreprenoracasa.globalcommercium.ro/
           http://www.trabajadoresrumanos.com
Facebook: https://www.facebook.com/AntreprenorAcasa/
                   https://www.facebook.com/UniuneaMuncitorilorRomani/
 
Date de contact:
Madrid: Uniunea Muncitorilor Români,  tel: 0034-642000027, e-mail: umrspania@gmail.com
București:  Global Commercium Development, tel: 0040-371600421, e-mail: info@globalcommercium.ro
 
Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020