Cu cât se măresc alocațiile de stat pentru copii?

Ca urmare a deciziei Parlamentului României, de suplimentare a bugetului Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu suma de 2,13 miliarde lei, în vederea majorării alocațiilor de stat pentru copii, prin Legea Bugetului pe anul 2019, MMJS a întocmit un proiect de ordonanță de urgență de modificare a Legii 61/1993 și a Legii 448/2006, care reglementează, în prezent, plata acestor drepturi, informeazã Ministerul Muncii şi Justiției Sociale.
Astfel, potrivit proiectului de OUG, articolul 3 din Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte astfel:
 - 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
 - 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
 - 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
După alineatul (3) al articolului 3, se introduce un nou alineat ”alin.(4)”, cu următorul cuprins:
(4) Cuantumul alocației de stat pentru copii, prevăzut la alin.(1) se majorează prin hotărâre a Guvernului”
În același timp se modifică alineatul (1) al articolului 58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege.”
Același proiect de OUG prevede că modificările se aplică începând cu data de 1 martie a anului 2019.
Informații suplimentare:
Menționăm că actuala formă a articolului 3 din Legea 61/1993 prevede următoarele:
„(1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii poate fi consultat aici.