Elevii de clasa a IV-a susțin marți evaluarea la limba română

Elevii de clasa a IV-a vor susține marți evaluarea competențelor la limba română – probă scrisă, care va fi urmată miercuri de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale.
Potrivit unui ordin de ministru publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate.
Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.
Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a.
Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.
Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ.
Rezultatele individuale obținute nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei.