Finalizarea modificării codurilor penale, Poliția Judiciară și Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Ministerul Justiției (MJ) și-a propus pentru anul 2016, printre altele, să finalizeze procesul legislativ de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, să operaționalizeze Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, dar și să elaboreze proiectul legislativ privind Poliția Judiciară, informează AGERPRES.
Potrivit unui document publicat pe site-ul oficial al Guvernului, Ministerul Justiției și-a stabilit ca obiective strategice globale pentru anul în curs să finalizeze planul de acțiune operațional pentru aplicarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar (aprilie 2016), să identifice într-un mod cât mai adecvat domeniile expuse riscului de corupție (iunie), să elaboreze noi strategii anticorupție pentru perioada 2016-2020 (iunie) și să operaționalizeze Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Pe lista de priorități a MJ se menționează, la capitolul Procese Interne, finalizarea procesului legislativ de modificare a codurilor Penal și de Procedură Penală până în luna iunie.
Un alt obiectiv important enunțat în documentul citat constă în definitivarea, anunțarea și derularea unei proceduri transparente de numire a procurorilor-șefi, având drept principale criterii profesionalismul și integritatea, termenul pentru îndeplinirea acestuia fiind luna aprilie.
În ceea ce privește procesele legislative, MJ și-a propus modificarea legilor privind sistemul judiciar, urmând ca până în octombrie să fie elaborat un proiect legislativ în acest sens.
De asemenea, proiectul de lege privind Poliția Judiciară va fi elaborat până în luna septembrie, acesta fiind și termenul pentru elaborarea proiectului de modificare a legislației privind taxele judiciare de timbru.