Fonduri europene pentru viitorul profesional al tinerilor

București, 14 decembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) lansează astăzi în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”, cu o finanţare de 236.338.443 euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu îşi continuă educaţia sau formarea, nici nu sunt angajaţi (NEET), informează Ministerul Fondurilor Europene.
Finanţarea nerambursabilă maximă pentru un proiect din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia este de 5 milioane euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect din regiunea Bucureşti-Ilfov este de 2 milioane euro. Durata de implementare a unui proiect este de maxim 36 de luni. Resursele alocate prin acest apel vor fi completate cu cele care vizează subvenţionarea angajatorilor care integrează tineri NEET, cât şi mobilitatea profesională a acestora (prime de activare, de mobilitate, încadrare și/sau de instalare etc.).
Ghidul Solicitantului pentru apelul aferent regiunilor de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est a fost lansat în consultare în 9 decembrie 2016. În total, alocarea financiară pentru celor două apeluri de proiecte se ridică la 411 milioane euro.
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia” sunt așteptate până la data de 29 decembrie 2016, ora 15:00, la adresa: NEETs@fonduri-ue.ro.
Despre „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”
• face parte din Axa prioritară 2 POCU - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET, Obiectivul
tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri, Obiectivul specific: 2.1.: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), Obiectivul specific 2.2.: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
• sprijină măsura 16.1 din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.
Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1); Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2); Locuri de muncă pentru toți (3); Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4); Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC - 5); Educație și competențe (6); Asistenţă Tehnică (7).