Guvernul alocă alte 25 milioane euro pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 25 milioane euro.
Suma este alocată în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna octombrie 2015 al Autorităților de management pentru implementarea JEREMIE („Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises”), în cadrul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE).
Obiectivul acestui program este sprijinirea accesului la finanțare al IMM prin instrumente de garantare și investiții, potrivit unui comunicat primit de la Guvern.
Cele 25 de milioane de euro reprezintă sume suplimentare pentru Fondul de Participare JEREMIE (FPJ), aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS CCE.
Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 29 februarie 2016.
JEREMIE („Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises”) este un instrument dezvoltat de către Comisia Europeană și Fondul European de Investiții pentru îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri în cadrul UE. JEREMIE presupune crearea de instrumente financiare pentru IMM, inclusiv garanții, capital de risc, creditare, microfinanțare, etc., implementate de intermediari financiari.