Intrarea în sistem a funcţionarilor publici se va face prin concurs naţional organizat de ANFP