Întreprinderile sociale vor putea obține atestatul pentru accesarea fondurilor europene, până la finele anului

Întreprinderile sociale vor putea obține, până la sfârșitul acestui an, atestatul care le va oferi posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, a anunțat, joi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
"Până la sfârșitul acestui an, întreprinderile care activează în economia socială vor putea obține de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă un atestat prin care li se recunoaște statutul de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)", precizează ministerul într-un comunicat remis joi AGERPRES.
Potențialii beneficiari vor avea la dispoziție linia de finanțare 'SOLIDAR', pregătită în acest sens de Ministerul Fondurilor Europene, singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească cei interesați fiind aceea că, pe lângă respectarea principiilor și criteriilor din legea economiei sociale, atestatul de întreprindere socială să fie depus în etapa de contractare a proiectelor.
Potrivit sursei citate, întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înființare și organizare, definiția și principiile economiei sociale.
Întreprinderile sociale de inserție pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție, precizează ministerul de resort.
La ora actuală, peste 10.000 de entități juridice, sub diverse forme, activează deja în economia socială și ar putea solicita atestarea ca întreprindere sociala. Acestea nu se limitează la domeniile specifice în care-și desfășoară activitatea, ci facilitează adesea inovarea și contribuie la atingerea priorităților strategiei Europa 2020, îndeosebi prin crearea de locuri de muncă incluzive și prin ameliorarea problemelor sociale care întrețin sărăcia, menționează comunicatul.
În prezent, MMFPSPV, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile județene de ocupare pregătesc un sistem pentru obținerea, în termen de 30 de zile din momentul depunerii dosarului complet, a atestatului de întreprindere socială sau certificatului de întreprindere sociala de inserție, acesta din urma dând dreptul întreprinderilor sociale de a folosi marca socială.
În același timp, Ministerul Fondurilor Europene pregătește o linie de finanțare în valoare de 20 milioane de euro, fonduri nerambursabile, dedicată consolidării economiei sociale.
Cei care doresc sa beneficieze de aceste fonduri trebuie să aibă cel puțin 1 an de activitate, să respecte principiile și criteriile din legea economiei sociale și, de asemenea, să obțină atestatul de întreprindere sociala, document pe care-l vor depune în etapa de contractare.
Potrivit sursei citate, proiectele vor fi depuse prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții specifice 'SOLIDAR ? Sprijin pentru consolidarea economiei sociale'.
SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis, elaborată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (Obiectiv specific 4.16 — Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă ce vizează să sprijine cel puțin 200 de întreprinderi sociale), pentru care sunt alocate fonduri totale de 111,47 milioane de euro. Suma va fi direcționată către dezvoltarea și înființarea de întreprinderi sociale, prin acordarea de granturi și împrumuturi sub forma unor instrumente financiare.