ISU București-Ilfov recrutează voluntari salvatori

ISU București-Ilfov recrutează voluntari care să li se alăture pompierilor în misiunile lor de salvare de vieți, informează reprezentanții instituției, preluat de AGERPRES.
Perioada de recrutare și de de înscriere se desfășoară până pe 15 februarie, perioadă în care candidații trebuie să-și depună dosarele, iar în perioada 16-20 februarie acestea vor fi analizate, ulterior, în perioada 21 — 28 februarie, vor fi încheiate contractele de voluntariat.
Voluntarul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru Situații de Urgență; să nu fie angajat în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență; să nu fie angajat/ desfășoare activitatea în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.
În cadrul activității de recrutare și înscriere candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere; certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani); copie după actul de identitate; aviz psihologic (nu adeverință) care va conține din partea psihologului clinician un profil psihologic cu recomandări la finalul evaluării sau din partea psihologului cu competență în apărare, ordine publică și siguranță națională, cu precizarea apt sau inapt pentru activitățile în cadrul unui serviciu de urgență; act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare — nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună; adeverință medicală din care să reiasă, cumulativ, cel pu?in două din următoarele criterii 'nu se află în evidență cu boli cronice', 'apt pentru efort fizic de nivel mediu' și 'clinic sănătos'; acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.
Demersul dorește implicarea oamenilor în activitatea de voluntariat, care se va materializa prin sprijinul acordat populației pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.
La momentul actual, ISU București-Ilfov are deja 29 de voluntari care participă la cursuri de pregătire, urmând, după finalizarea acestora, să facă echipă cu pompierii profesioniști pentru gestionarea intervențiilor.