MADR: Peste 286 de milioane de lei pentru susţinerea activităţii crescătorilor de păsări, oi, capre şi porci

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va aloca peste 286 de milioane de lei pentru susţinerea activităţii crescătorilor de păsări, oi, capre şi porci, prin trei scheme de ajutor de stat care au ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada 1 martie - 1 iulie 2020, potrivit unor proiecte publicate pe site-ul MADR, preluat de AGERPRES.
Astfel, pentru susţinerea a crescătorilor din sectorul suin, valoarea maximă a schemei de ajutor de stat se ridică la 131,76 milioane de lei. Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.
Potrivit proiectului, ajutorul se acordă crescătorilor care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor. Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere (...) care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro, iar cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM (UVM - Unitate Vită Mare reprezintă încărcătura sau numărul de animale), echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie (scroafe şi scrofiţe).
Pentru a fi eligibili în vederea acordării ajutorului de stat menţionat, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, respectiv să deţină exploataţie cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar; să desfăşoare activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepţia celor care deţin exploataţii aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricţie sanitare veterinare generate de evoluţia pestei porcine africane; nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01); nu se află în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.
În ceea ce priveşte schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol, MADR alocă o sumă maximă de 109,8 milioane de lei.
Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare şi găini rase grele. Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne şi pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele.
Ajutorul se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor pentru carne sau ouă.
Pentru a primi ajutorul de stat beneficiarii trebuie să deţină o exploataţie autorizată sanitar veterinar; să desfăşoare activitate de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor în semestrul I al anului 2020; să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile şi să respecte prevederile specifice din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19; nu se află în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019.
În sectorul ovin/caprin, proiectul prevede o sumă totală de 45 de milioane de lei, iar ajutorul de stat se acordă pentru un efectiv cuprins între 50 şi 1000 de capete de femele ovine, inclusiv, pe beneficiar, cu vârsta de 1 an la data de 31 martie a anului 2020, dar şi pentru un efectiv de minimum 25 şi maximum 1.000 capete femele caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului 2020. Ajutorul de stat prevăzut pentru cei care au ovine poate fi cumulat cu ajutorul de stat prevăzut la caprine pentru acelaşi beneficiar.
Potrivit proiectului, cuantumul ajutorului este de 5 lei/cap ovină/caprină, iar valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îţi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.
Ajutorul menţionat se acordă crescătorilor care deţin animale din speciile ovine şi caprine respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice. Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să deţină animale din speciile ovine/caprine identificate şi înregistrate în RNE şi respectă toate condiţiile specificate pentru celelalte categorii de animale.
Schemele de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României şi nu se se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare de minimis cu aceleaşi costuri eligibile identificabile. Acestea se notifică la Comisia Europeană în temeiul articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
Sursa: www.agerpres.ro